Gå direkt till textinnehållet

Presstödet föreslås ersättas med behovsprövat redaktionsstöd

Mediestödsutredningen föreslår redaktionsstöd till lokala och regionala medier och säger nej till tidskriftsstöd och nollmoms.

Mediestödsutredningen Ett hållbart mediestöd för hela landet som på måndagsförmiddagen överlämnades av utredaren Mats Svegfors till kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) föreslår att det nuvarande presstödet samt innovations- och utvecklingsstödet slopas och ersätts med ett redaktionsstöd som baseras på redaktionens storlek, inte på upplaga. Distributionsstödet blir kvar och ”vita fläckar”-stödet bakas in i det allmänna redaktionsstödet.

Utredningen föreslår inget särskilt tidskriftsstöd, och inte heller föreslås införande av nollmoms för nyhetsmedier, en fråga som TU drivit. Finansdepartementet har utrett nollmomsförslaget och menar att åtgärden skulle gynna de större tidningsföretagen framför de mindre, och att den inte skulle vara träffsäker.

Redaktionsstödet ska kunna gå till lokala och regionala nyhetsmedier som ”har behov av ekonomiskt stöd för den redaktionella verksamheten” och som har redaktionell personal motsvarande minst två årsarbetskrafter och stödgrundande kostnad på minst 750 000 kronor. Det största möjliga stödet är 15 miljoner kronor, men får inte överstiga tio procent av den stödgrundande kostnaden, för den del av kostnaden som överstiger 30 000 000 kronor och uppgår till högst 180 000 000 kronor.

Även nationella nyhetsmedier får möjlighet till stöd om de är ”av särskild vikt för mediemångfalden eller för grupper som är underförsörjda när det gäller journalistisk bevakning”.

Det nya stödsystemet införs 2024, men det nuvarande stödsystemet kommer att fasas ut under fem år, enligt förslaget.

Utredningen föreslår också en ”demokratiklausul”, som innebär att mediestöd bara får lämnas till allmänna nyhetsmedier som har en publicistisk verksamhet ”som inte står i strid med grunderna för det demokratiska styrelseskicket samt respekten för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet, integritet och värdighet”.

Mats Svegfors uppgav under presskonferensen på måndagsförmiddagen att hans bedömning är att inget av de medier som idag får presstöd skulle kunna nekas det nya stödet med anledning av demokratiklausulen, men att det blir Myndigheten för press, radio och tv som kommer att avgöra från fall till fall.

Fler avsnitt
Fler videos