Gå direkt till textinnehållet

1 200 journalister skriver på för bättre klimatbevakning

Mindre fokus på individuella lösningar, mer systemkritiska perspektiv. Det är två av punkterna i det dokument för en bättre klimatjournalistik som 1 200 franska journalister och ett 50-tal redaktioner och organisationer skrivit på.

Enligt FNs klimatpanel IPCC har medierna en avgörande roll för att inrama och informera om de globala klimatförändringarna. I ett dokument publicerat i onsdags listas tolv punkter för ”en journalistik värdig den ekologiska nödsituationen”. Initiativet togs i mars av den gröna nättidningen Vert och under våren har en rad journalister från olika medier arbetat fram dokumentet.

För att vässa bevakningen av klimatkrisen och krisen för den ekologiska mångfalden föreslås bland annat en bevakning över de traditionella ämnesgränserna – klimatet ska inte bara hamna under sektionen ”klimat”. Medierna får inte heller fastna i att rapportera om vad enskilda kan göra, utan behöver i högre utsträckning lyfta politikens ansvar.

De 1 200 undertecknarna, från såväl nationella medier som Libération och Radio France som små nätaktörer, betonar också att journalister behöver fortbilda sig om klimatkrisen och att journalister måste vara fria att protestera om deras arbetsgivare upplåter annonsplats åt eller samarbeten med stora utsläppare.

Här går det att läsa hela dokumentet på engelska.

I slutet av augusti presenterade public service-kanalen Radio France ett eget dokument för en mer omfattande och bättre klimatbevakning. Radio France åtar sig där bland annat att ge en trovärdig skildring av klimatkrisens effekter i Frankrike och världen, med en vokabulär som inte förminskar krisens verklighet.

Fler avsnitt
Fler videos