Redaktionen

Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare
Helena Giertta
08-613 75 15
070-037 35 50
hg@journalisten.se

Redaktionschef
Qia Rindevall
08-613 75 16
070-513 75 26
qr@journalisten.se 

Produktionsansvarig & stf ansv. utgivare 
Julia Nilsson
08-613 75 22
070-513 62 13
jn@journalisten.se

Reporter
Klas Granström
08-613 75 18
070-284 44 87
kg@journalisten.se

Reporter
Hanna Lundquist
08-613 75 23
070-305 89 99
hl@journalisten.se

Reporter 
Johannes Nesser 
08-613 75 30
070-522 74 55
jne@journalisten.se

Reporter och administratör
Annika Heldt 
08-613 75 93

ah@journalisten.se
   
   Bildjournalist (vikarie)

   Jonas Eng 
   08-613 75 61
   073-990 48 59
   je@journalisten.se

 

Bildjournalist (tjänstledig)
Tor Johnsson

 

 

Post- och besöksadress  Nytorgsgatan 17A, 116 22 Stockholm.

Telefon 08-613 75 00 (Journalistförbundets växel)
E-post redaktionen@journalisten.se
Upplaga: 15 500 ex (TS 2019-2020)
Räckvidd: 42 000 läsare (Orvesto 2017)
Utgivning: 10 nr/år
Organisationsnummer: 556899-9477

 

Den som anser att Journalistens publicering är ett brott mot de pressetiska reglerna kan anmäla tidningen till Allmänhetens medieombudsman. http://www.medieombudsmannen.se.

Den som anser att tidningens medarbetare i sitt arbete brutit mot de yrkesregler som finns kan anmäla detta till Yrkesetiska nämnden.

Har du flyttat? Skicka in en http://www.journalisten.se/kontakt/adressandring

Vill du ha en egen prenumeration?

Journalisten är Sveriges äldsta, största och mest inflytelserika medietidning. Journalisten är en medlems-, facklig- och yrkestidning som granskar och debatterar journalistikens villkor.

Helår: 720 kronor
Halvår: 370 kronor
Norden: 955 kronor

Journaliststuderande och pensionärer: 335 kronor

J plus, digitala Journalisten, helår 12 mån: 499:-

J plus, digitala Journalisten, för bara 58:- per månad. Betalning sker automatiskt via dragning från ditt kort 12 gånger per år.

Beställ din prenumeration här: https://www.prenservice.se

Har du frågor angående prenumeration?

Mejla till: supportforlag@flowy.se

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies