Gå direkt till textinnehållet

”Svenska politiker bör titta på tysk upphovsrätt”

DEBATT/ Det behövs en moderniserad upphovsrätt som garanterar bättre villkor för frilansar.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

För frilansar inom olika kulturområden har upphovsrätten alltid varit en viktig del av skapandet. Det handlar dels om möjligheten att själv kunna styra över det material du producerar. Dels om att upphovsrätten är en viktig del av inkomsten och en förutsättning för att kunna leva på sin frilansverksamhet.

På senare år har ett fåtal stora tidskriftsförlag satt stopp för vidareförsäljning av material genom att skicka ut ensidigt dikterade avtal till samtliga frilansar, med hot som ”skriver du inte på får du inga fler jobb av oss”. Avtalen tar bort möjligheten för frilansen att sälja material vidare och ger betydligt mindre ersättning. Samtidigt ger det förlaget rätten att överlåta material till andra företag utan någon ersättning för frilansen, ibland även retroaktivt för material som tidigare levererats. 

I enskilda fall har frilansen lyckats få till ett något bättre avtal, men för de allra flesta, och för nästan alla nya som kommer in i branschen, är det dessa nya villkor som gäller enligt principen ”take it or leave it”. Förmodligen är tanken att de nya avtalen ska bli praxis för alla frilansar, ingen individuell förhandling ska ske kring upphovsrättsvillkoren.

Annons Annons

Förlagen hävdar att det är en blödande marknad och att de måste hitta nya inkomstkällor och kapa kostnader i en digital värld. Kostnader som ska kapas är till stor del ersättningen till frilansar. Frilansar beskrivs som verklighetsfrånvända bakåtsträvare som inte förstår den digitala tid vi lever i. Det stämmer inte.

Frilansjournalister är om några medvetna om de tuffa villkor som har dominerat på marknaden det senaste decenniet, med minskade annonsintäkter och krympande personalstyrkor. Digitaliseringen av mediebranschen ligger i linje med andra större trender i samhället och kommer att fortsätta. Oavsett detta måste frilansar få skälig ersättning och användningen av deras material redovisas tydligt.

På EU-nivå pågår sedan en tid tillbaka en översyn av lagar och regler för att harmonisera upphovsrätten och på olika sätt stärka den enskilde upphovsmannens ekonomiska upphovsrätt.

I Tyskland finns i dag upphovsrättslagstiftning som bland annat innebär att:

  • totalöverlåtandet av upphovsrättigheter som en enskild upphovsman har i princip inte kan ske
  • upphovsmannen alltid ska ha rätt till skälig ersättning för vidarepublicering
  • avtal som i efterhand visar sig oskäliga för upphovsmannen ska kunna jämkas och åsidosättas
  • avtal om gratisanvändning för vissa medieformer inte ska anses juridiskt giltiga
  • avtal om nyttjanden som inte fanns när avtalet mellan företaget och upphovsmannen ingicks inte ska anses vara juridiskt giltiga
  • upphovsmannens avtalspart är skyldig att minst en gång per år redovisa omfattningen av den användning som sker med stöd av avtalet

En lagstiftning enligt tysk modell kan ge frilansare skälig upphovsrättsersättning, så att de bättre än idag kan leva på sina inkomster. Det är också en förutsättning för en kvalitativ produktion och fler jobb i kultur- och mediebranschen. Material av hög kvalitet är något som vi tror att exempelvis de stora tidskriftsförlagen är intresserade av även i framtiden.

Journalistförbundet vill därför att Sveriges politiker i riksdagen och på EU-nivå ska verka för en upphovsrättslagstiftning med skrivningar som motsvarar de tyska.

Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet
Victoria da Silva, ordförande Frilans Riks
Gert Lundstedt, ordförande Mälardalens Frilansklubb

Fler avsnitt
Fler videos