Gå direkt till textinnehållet

”Kongressbeslut på tidsgräns för stipendierna”

Journalistförbundets förhandlingschef Johan Lif förklarar i en replik till Östen Johansson, Lars E Rabenius och Håkan Olander varför stipendiereglerna ser ut som de gör.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Östen Johanson, Lars E Rabenius och Håkan Olander vänder sig, såvitt jag kan bedöma, mot två aspekter av vår stipendieverksamhet:

  1. Att vi i år valt att inte dela ut det stipendium till Riva del Sole som tidigare benämndes rekreationsstipendium.
  2. Att den som söker stipendium måste visa att den fått upphovsrättsligt skyddat material publicerat inom en period av tre år.

Vi har, angående den första punkten, inte tagit något beslut om att avskaffa stipendieresorna till Riva del Sole. Vi har emellertid valt att pausa stipendiet för att utvärdera det, samtidigt som vi ser över stipendieutbudet i stort. Förbundsstyrelsen antog i november 2018 riktlinjer för stipendiehanteringen, som en konsekvens av den lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt som trädde i kraft 2017. Dessa riktlinjer anger hur stipendier som finansieras av upphovsrättsmedel ska användas och fastslår att medlen ska komma relevanta upphovspersoner till del, i första hand för kompetensutveckling men även för sociala och kulturella ändamål. Medlemmar och icke-medlemmar ska likabehandlas.

Vad gäller den andra punkten har denna fråga nu behandlats i sedvanlig demokratisk ordning av två på varandra följande kongresser. Förbundets högsta beslutande organ har således två gånger slagit fast att det behövs en tidsgräns, och att denna inte kan sammanfalla med den allmänna upphovsrättsliga skyddstiden om 70 år. En konsekvent tillämpning av den senare principen, som Johansson och hans meddebattörer synes förespråka, skulle medföra helt orimliga konsekvenser, vilket också framgick av Förbundsstyrelsens svar till den senaste kongressen.

Johansson och andra som har synpunkter på tidsgränserna är naturligtvis välkomna att fortsätta motionera till kommande kongresser, men tills vidare får vi konstatera att denna fråga är medlemsdemokratiskt avgjord.

                                                                                    Johan Lif
                                                                                    förhandlingschef

Läs de tre debattörernas inlägg här.

Fler videos
Fler avsnitt