Journalistkåren grönare
än vad journalister tror

31 maj, 2012

Att hela 41 procent av den svenska journalistkåren sympatiserar med Miljöpartiet har rönt en viss uppmärksamhet. Reaktionen är förståelig eftersom resultatet för många inte bara framstår som överraskande utan kanske också som orimligt.

När jag som forskare ställs inför ett resultat som så påtagligt ”sticker ut”, tar jag självfallet reda på om andra resultat också pekar i samma riktning. Det är så man jobbar som forskare, och i det avseendet påminner det lite grand om hur journalister vid ”stora avslöjanden” nästan alltid också har annat material till stöd för det man för fram.

De resultat jag nu presenterar ”i förtid” ingår i kapitlet om åsikter och ideologier (som föregår partisympatikapitlet), i den i början av juni kommande boken om Journalist’11.
De kraftigt ökade sympatierna för Miljöpartiet 2011 har nämligen sin bakgrund i en åsiktsmässig förändring som har ägt rum de senaste fem-sex åren i journalistkåren.
Som framgår av tabellen härintill placerar sig 73 procent av journalisterna 2011 åt det gröna hållet, år 2005 var motsvarande andel 54 procent. Resultatet grundar sig på en fråga där journalisterna fått placera sig på en skala med elva skalsteg där 0 står för ”inte alls åt det gröna hållet”och 10 står för ”mycket långt åt det gröna hållet”. Svaren redovisas i tre grupper: ”grönt håll” skalsteg 6-10, ”varken eller” (5) och ”inte grönt håll” (0-4).

Journalisterna placerar sig alltså i stor utsträckning åt det gröna hållet, men det som är mest intressant är den kraftiga förändringen mellan 2005 och 2011. Det är den största sedan undersökningarnas start 1989. 41 procent miljöpartisympatisörer (mot 23 procent 2005) är fortfarande en överraskande stor andel, men sett mot denna markanta åsiktsförskjutning framstår den inte som orimlig. Partisympatier förklaras som bekant till stor del av ens politiska åsikter.
Journalisterna får också frågan ”var på skalan” de placerar ”journalistkåren i allmänhet”. Resultatet som också redovisas i tabellen ger troligen en del av förklaringen till mediereaktionerna. Journalister har helt enkelt inte så bra koll på vad ”den egna kåren” står längs den gröna dimensionen.
De underskattar kraftigt hur grön journalistkåren faktiskt är. Det står i stark kontrast till hur ”korrekt” de på samma fråga uppfattar hur ”vänstervriden”kåren är.
Svenska journalister har alltså aldrig varit så gröna som de är i början av 2010-talet.
Kent Asp
professor
 

Så placerar sig journalister på den gröna skalan (procent)
      

Egen placering, 2005  -  2011 - Skillnad -  Placering av kåren, 2011

”Grönt håll”        54 - 73 -  + 19 -  54
”Varken eller”     21  -  13  -  - 8  -  26
”Inte grönt håll”   25  -  14  -  - 11 -   20

Antal svarande    1 069   -  1 393  -  (-) -  1 388

Fotnot: Siffror från Kent Asps forskning.    
 
                          

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Journalisten-podden

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies