Gå direkt till textinnehållet

Klubbar tror att många vill omskola sig

På flera stora medier kan intresset för att omskola sig med omställningsstödet vara stort, tror journalistklubbarna. ”Vi ser att det kan ge bemanningsproblem på SVT på lite sikt om många söker tjänstledigt och kanske lämnar yrket”, säger Hedvig Eriksson i SVT-klubben.

Sedan i lördags gäller ändringarna i lagen om anställningsskydd och det nya huvudavtalet. Den mest handfasta förändringen på kort sikt är att det nu går att söka omställningsstudiestöd, konstaterar flera ordförande för stora journalistklubbar.

– Vi tror att det kan finnas ett ganska stort intresse för att studera. Vi ser att det kan ge bemanningsproblem på SVT på lite sikt, om många söker tjänstledigt för att utbilda sig och kanske lämnar yrket, säger Hedvig Eriksson som är vice ordförande för journalistklubben vid SVT.

Johanna Lindblad Ahl, ordförande för SR-klubben, säger att även på Sveriges Radio verkar många nyfikna på att vidareutbilda sig.

– Hur många som kommer hoppa på det vet vi inte än, men vi märker en nyfikenhet hos medlemmarna.

Ni har redan vikariebrist på vissa orter – ser ni en risk för att den kan förvärras?
– Om det är svårt att hitta vikarier idag lär det inte bli lättare om många väljer att studera. Men arbetsgivaren har rätt att skjuta upp utbildningar, om det skulle visa sig att halva redaktionen samtidigt vill utbilda sig.

Sara Milstead på Aftonbladetklubben säger att klubben inte hunnit få några förfrågningar om omställningsstöd ännu:

– Men det kan säkert finnas ett intresse när ekonomin börjar gå dåligt över hela branschen, det kan komma väl till pass, säger hon.

Huvudavtalet ger samtidigt arbetsgivaren möjlighet att göra fler undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren får från 1 oktober undanta tre tjänstemän samt tre arbetare per driftsenhet. Vid stora varsel om uppsägningar kan arbetsgivaren genom huvudavtalet välja att undanta 15 procent av det totala antalet som ska sägas upp.

En stor förändring för många journalistklubbar blir att förhandlingar om uppsägningar ska göras tillsammans med andra tjänstemannaklubbar på företaget, inom det så kallade PTK-L (L står för ”lokalt”), till exempel Unionen.

– Vi utbildar oss i de nya turordningsreglerna och diskuterar formerna för lokalt fackligt samarbete, så vi har det klart om det skulle bli förhandling om neddragning på SVT, säger Hedvig Eriksson.

Fler avsnitt
Fler videos