Gå direkt till textinnehållet

Valet har inte hjälpt printmedier

Trots att medieinvesteringarna fortsatte stiga i augusti, så lyckades inte printmedierna öka sin annonsförsäljning. I stället tappade print 15 procent. Bara facktidskrifter ökar även på print.

Under årets första åtta månader har medieförsäljningen ökat tre procent. Mest växer de digitala kanalerna. Även radio, bio och utomhusreklam ökar.

– Mediekategorin TV uppvisar en ökning i augusti trots snabbt fallande tittarsiffror och ett annorlunda konsumtionsmönster av rörlig bild, säger Jochum Forsell, vice VD för IUM.

Landsortspress minskar något mindre (-13 procent) än kvällspress (- 20 procent). 

Fler videos
Fler avsnitt