Gå direkt till textinnehållet

Ur ett kvinnligt perspektiv

Eva Åström och Lena Edenbrink på Norrbottens-Kuriren har fått 1998 års stora Radio Q-stipendium på 50 000 kronor.Journalisten ringde upp Eva Åström.

Eva Åström och Lena Edenbrink på Norrbottens-Kuriren har fått 1998 års stora Radio Q-stipendium på 50 000 kronor.

Journalisten ringde upp Eva Åström.

Hur känns det?

Annons Annons

– Vi är jätteglada över stipendiet. Det är kul att vi får möjlighet att fördjupa oss och göra något som man sällan har tid med som journalist på en landsortstidning.

Vad ska ni göra för pengarna?

– Vi ska utgå från Kvinnomaktutredningens slutsatser och försöka applicera dem på den norrbottniska verkligheten. Hur långt vi kommer vet vi inte ännu. Vi lär få sålla, eftersom det är många delbetänkanden i utredningen. Men vi ska försöka titta på frågorna i ett bredare spektrum. Vad som händer i skolan, i familjelivet, i politiken, med pensionerna.

– Det här är en gammal idé som vi haft sedan utredningens slutbetänkande kom men av olika orsaker har det inte blivit av att vi gjort något tidigare.

Var ska ni publicera materialet?

– Det kommer att bli artiklar i Norrbottens-Kuriren. Kanske kan vi göra en reportagebok också. Det får framtiden utvisa.

Har ni jobbat tillsammans med andra projekt tidigare?

– Nej, det har vi inte så det ska bli väldigt roligt. Vi är båda allmänreportrar men Lena har också ansvaret för en sida som kallas Om, som tar upp frågor ur en kvinnlig synvinkel, något som sällan får plats i den vanliga tidningen.

Fotnot:

Så här låter motiveringen till varför Lena och Eva fått stipendiet:

”Radio Q anser det angeläget att diskussionen om mäns och kvinnors olika livsvillkor hålls levande. Kvinnomaktsutredningen är den grundligaste genomlysningen av kvinnors villkor som gjorts under 90-talet. Alltför lite har gjorts för att journalistiskt följa upp och pröva utredningens resultat och idéer i verkligheten. Att göra detta är viktigt såväl i storstad som i glesbygd. Men det är kanske särskilt angeläget att det också görs i ett glesbygslän som Norrbotten, där kvinnors möjlighet till försörjning och rekreation ofta får stå tillbaka för samhälleliga satsningar på manliga yrekse- och intresseområden.

Lena Edenbrink och Eva Åström har båda det engagemang och den journalistiska kompetens som krävs för att för en bred läsarskara tydliggöra den svenska ojämlikhetens ansikte”.

Fler avsnitt
Fler videos