Gå direkt till textinnehållet

TV4 riskerar 150 000 kronor i böter

Granskningsnämnden för radio och TV, GRN, ansöker hos förvaltningsrätten om att TV4 ska betala en särskild avgift på 150 000 för otillbörligt gynnande i ett inslag i "Förkväll".

I inslaget gavs sponsorn, försäkringsbolaget Agria, "ett betydande utrymme" att tala om företeelser som hade nära anknytning till sponsorns verksamhet. Samtidigt hade studion dekorerats med skärmar med sponsorns logotyp.

Enligt GRN bröt TV4 därigenom mot radio- och TV-lagens regler om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

GRN har beslutat ansöka hos förvaltningsdomstolen om att TV4 därför ska betala en särskild avgift på 150 000 för regelbrottet.

 

Fler avsnitt
Fler videos