Gå direkt till textinnehållet

TV4 fällt för reklamavbrott i film

Granskningsnämnden har fällt TV4 för ett reklamavbrott i filmen Beck- I guds namn. Avbrottet skedde mitt i en mening.

Reklamavbrottet var placerat i en scen då en kvinna berättade om en politikers bakgrund. Hon avbröts mitt i en mening. Efter annonsavbrottet återupptogs samma scen i filmen.

TV4 försvarar sig med att reklampausen hamnade fel på grund av den mänskliga faktorn och att TV4 inte brukar placera avbrott mitt i en mening.

Granskningsnämnden för radio och TV anser att reklamavbrottet strider mot första stycket i radio- och TV-lagen där det står att avbrott för annonser ska ske på ett sätt som tar hänsyn till ”naturliga pauser samt sändningslängden och karaktär”.

Granskningsnämnden kommer att ansöka hos förvaltningsrätten om att TV4 ska betala en särskild avgift om 25 000 kronor för det felaktigt placerade reklamavbrottet.

Fler avsnitt
Fler videos