Gå direkt till textinnehållet

Tung kritik mot SVT-granskning av FB-sida

SVT Nyheter spårade upp och namngav en undersköterska som ligger bakom en FB-sida som anonymt sprider material som visar på en svensk sjukvård i kris. Namnpubliceringen får kritik från flera tunga mediepersoner och en landstingsdirektör. SVT-chefen Ulf Johansson slår ifrån sig kritiken.

Efter Sveriges Televisions artikel om den undersköterska som ligger bakom den snabbt växande Facebook-sidan Rädda Vården, där personens identitet röjs, får SVT kritik från en rad håll. På Twitter kallar journalisten Johanna Hildebrandt det ”sanslöst och obehagligt” att SVT hänger ut en undersköterska. Även Peter Santesson, fil dr statsvetenskap och opinionschef på Demoskop, är mycket kritisk i en krönika i Dagens Samhälle.

”Greppet syns allt oftare. Man skulle kunna kalla det för den systemlojala vändningen inom journalistiken. Det traditionella uppdraget vänds upp och ned: det granskande ögat riktas mot enskilda medborgare, till försvar för offentliga institutioner och system (…) I SVTs journalistik är det därför bara naturligt att det är SKL-chefen som får recensera det undersköterskan skriver istället för vice versa”, skriver Peter Santesson.

Alice Teodorescu som är ledarskribent på Göteborgs-Posten är också en av de kritiska rösterna:

”SVT är alltså mer intresserade av att granska visselblåsaren än att gräva i de missförhållanden som beskrivs. Om en arbetsgivare hade agerat på samma sätt hade konsekvenserna varit kännbara – med rätta!”, skriver hon i en text på GP.

Erik Lagersten är kommunikationsdirektör i Västra Götalandsregionen. Han menar att det är förvånande när en fri och oberoende press väljer att ifrågasätta det fria ordet och framför allt möjligheten att göra det anonymt.

”Det är min och mina chefskollegors uppgift att sammanställa och bidra till en motbild eller korrekt bild om det som skrivs inte är tillräckligt sammansatt. Jag tycker att metoden som Sveriges Television använder sig av är olycklig och motverkar sitt syfte”, skriver han på Västra Götalandsregionens hemsida.

Ulf Johansson är ansvarig utgivare för SVT Nyheter. Han är medveten om kritiken som finns mot granskningen men menar att det SVT försöker visa är ett nytt och väldigt medvetet sätt att styra opinion på.

– Det här är en person som på flera olika plattormar är en opinionsbildare. Han säger det själv också, att hans utgångspunkt är att bilda opinion. Jag känner till att flera debattörer där ute menar att det här är en visselblåsare, men det är inte min bedömning. Det är en politisk opinionsbildare, säger Ulf Johansson till Journalisten.

Just att personen i fråga är undersköterska och själv jobbar i vården och därför är anonym. Fick det er att tveka med namnpubliceringen?
– Det är klart att det är alltid är viktigt att väga vad vi publicerar, men den här personen har också under sitt eget namn publicerat mycket av det här innehållet, och han hänvisar också och länkar mycket till Rädda Vården i eget namn. Så han har inte försökt hålla hemligt att han engagerar sig i de här frågorna. Så uppfattar vi det inte heller när vi intervjuar honom.

Ulf Johansson berättar att Rädda Vården-granskningen ingår i ett helt paket med liknande granskningar som SVT Nyheter nu gör, och det är viktigt att de är med och granskar när det här blir allt vanligare.

– Jag tror inte att vi kommer att se mindre av en sådan här typ av opinionsbildning under kommande valår. Jag kan bara beklaga att det bara blivit fokus på den här granskningen om Rädda Vården, den viktigaste granskningen vi gjort kanske är den om FB-gruppen Stöd Svenska Polisen. De styr marknadsföring för att nå socialdemokratiska följare till den här typen av frågor. Det visar hur oerhört medvetet som nya opinionsbildare jobbar med den här typen av frågor.

Fler avsnitt
Fler videos