Gå direkt till textinnehållet

TU om lagändringen gällande skyddsobjekt – ”Tryck- och yttrandefriheten tunnas ut”

En lagändring som träder i kraft den första januari innebär att grundlagsskyddade medier inte längre kan samla in bilder av skyddsobjekt i publiceringssyfte.

Förra året berättade Journalisten om TUs och Journalistförbundets kritik mot de begränsningar av anskaffarfriheten som kommit på förslag från Justitiedepartementet.

Den 1 januari 2023 går lagändringen igenom. I praktiken innebär den att fotoförbudet för skyddsobjekt kommer att gälla alla – även grundlagsskyddade medier som i publiceringssyfte samlar in bilder.

Grundlagsändringen har sin bakgrund i ubåtsjakten utanför Berga 2014 när militär­polisen ingrep mot en DN-fotograf som tagit bilder av ett vattenområde som var klassat som skyddsobjekt. DN-fotografen fick sitt minneskort beslagtaget, där HD kom fram till att fotograferingsförbjudet inte gällde och hävde beslaget.

Detta eftersom beslaget stod i strid med den grundlagsskyddade anskaffningsfriheten, som alltså i ett par veckor till innebär att man har rätt att anskaffa uppgifter i vilka ämnen som helst i syfte att de ska publiceras.

TU är fortsatt kritiska till att regering och riksdag valt att gå fram med den här så kallade delegationsregeln.

”Enligt TUs mening är det bekymmersamt att man i stället för en principiell fasthet på detta sätt låter skyddet för tryck- och yttrandefriheten tunnas ut”, skriver chefsjuristen Per Hultengård i ett mejlsvar till Journalisten.

Fler avsnitt
Fler videos