Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundet: Nytt förslag om EU-regler hotar tryck- och yttrandefriheten

Journalistförbundet kritiserar ett förslag till nya EU-regler som gäller allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, med hänvisning till att det innebär ett hot mot tryck- och yttrandefriheten.

Det är framför allt två avsnitt i förslaget som Journalistförbundet kritiserar. Enligt förslaget ska public servicebolagen vara skyldiga att sända information om vissa partier. Om bestämmelsen blir verklighet skulle det innebära att SVT, SR och UR skulle vara skyldiga att sända information om vissa partier och kandidater under i förväg bestämda tidsangivelser.

Journalistförbundet menar att det inte är lämpligt att ålägga några medier att tvingas sända information om vissa partier eller kandidater. Public service-bolagen har dessutom redan ett uppdrag att vara opartiska, vilket regleras i sändningstillstånden.

Förbundet riktar också kritik mot förslaget om att det inte ska vara möjligt att genomföra opinionsundersökningar 48 timmar före valet. Att begränsa möjligheterna att genomföra opinionsundersökningar på det sätt som föreslås skulle strida mot informationsfriheten och anskaffarfriheten i grundlagarna, menar SJF, och avstyrker förslaget.

Annons Annons
Fler avsnitt
Fler videos