Gå direkt till textinnehållet

Tryckfrihetsförordningen utsedd till världsminne av Unesco

Den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766 har utsetts till världsminne av Unesco. Förordningen var först i världen, och innebar både rätten att uttrycka sig fritt och att ta del av allmänna handlingar.

Tryckfrihetsförordningen som antogs 1766 bestod av två delar: Rätten för alla att publicera tankar, åsikter och känslor i tryck, samt rätten för alla att ta del av myndigheternas och de styrande organens handlingar, det vill säga offentlighetsprincipen.

Genom källor som finns på Riksarkivet kan man följa processen med att formulera en tryckfrihetsförordning, och genom trycksaker som finns bevarade på Kungliga biblioteket kan man studera lagens följder. Dokumenten har nu tillsammans utsetts till världsminne av Unesco.

– Det är mycket glädjande att Unesco uppmärksammar Sverige för våra insatser för yttrandefrihet. Vikten av tryckfrihetsförordningen kan ses i ljuset av att Sverige idag runt om i världen är erkänt för sitt stöd för demokrati och medborgerliga friheter. Utmärkelsen kastar ljus över en av de mest fundamentala mänskliga rättigheterna i världen, säger riksarkivarie Karin Åström Iko och riksbibliotekarie Karin Grönvall i ett pressmeddelande.

Fler avsnitt
Fler videos