Gå direkt till textinnehållet

Tryckerimomsfrågan till JK

Turerna kring tryckerimomsen fortsätter. Nu har över ett dussin företag vänt sig till justitiekanslern (JK) och kräver staten på drygt 42 miljoner kronor.

Journalisten har tidigare skrivit om tryckerimomshärvan där HD i december kom med en omtalad dom i målet mellan Norstedts och Medierummet. HD slog då fast att tryckerierna ska betala tillbaka momsen till sina kunder.

Bakgrunden är att under åren 2004 till 2007 tog staten ut för mycket moms från tryckerierna, därför betalade man tillbaka 3,3 miljarder kronor. I och med det räknade skatteverket med att tryckerierna skulle skicka vidare till sina kunder, vilket få gjorde. Nu rapporterar Sveriges Radio att över ett dussin företag kräver staten på skadestånd.
Advokaten Bertil Hübinette företräder företagen som anser att svenska staten har åsidosatt reglerna i EU-rätten:

”Därför är Sverige, som medlemsstat, ersättningsskyldigt, skadeståndsskyldigt, gentemot dem som har lidit skada”, säger han till SR.

Det framgår inte exakt vilka företag som Hübinette företräder. Men klart är att om Hübinette och de han företräder lyckas få skadestånd – så kommer säkerligen flera andra företag i mediebranschen följa deras exempel och lägga fram nya miljonkrav på staten.

Bland annat är Stampen är en av de koncerner som drabbadats mycket hårt, skulderna på grund av momsen är enbart i deras fall omkring 300-400 miljoner kronor.

Dom väntas falla i höst skriver Sveriges Radio.

Fler avsnitt
Fler videos