Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundet överlämnade kravlista till regeringen – ”Vi har 40 punkter till”

Utlandsspionerilagen toppar Journalistförbundets kravlista.

I måndags deltog Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert i ett rundabordssamtal på kulturdepartementet och lämnade över en lista på åtgärder för att stärka pressfriheten till kulturminister Parisa Liljestrand och justitieminister Gunnar Strömmer.

Listan består av åtta punkter och toppas av den kritiserade utlandsspionerilagen, där förbundet vill se en ny utredning, eftersom lagen lett till att redaktioner avstår från att publicera.

– Vi har 40 punkter till men det fick räcka med de här för nu. De här punkterna är mest aktuella och som de faktiskt skulle kunna göra något åt. Det tänkte jag var en bra början, säger Ulrika Hyllert.

Annons Annons

– Tyvärr har vi sett att journalistiskt arbete försvåras på grund av olika politiska beslut. Därför är jag positiv till att både kultur- och justitieministern vill ha en dialog med oss och övriga mediebranschen om de här viktiga frågorna och jag förväntar mig att de tar till sig våra förslag för en stärkt yttrandefrihet.

Hur mottogs det av ministrarna?
– De lyssnade intresserat men vi var också många organisationer på mötet och diskussionen präglades till stor del av den högaktuella frågan om utredningen av ordningslagen efter koranbränningarna. Vi kommer så klart att följa upp det här och hoppas att de går vidare med något.

Fakta

Journalistförbundets åttapunktslista

1. Utred utlandsspionerifrågan igen.
2. Utred konsekvenserna av ett-årsregeln, som gör att utgivare kan undgå ansvar för publiceringar som utgör hets mot folkgrupp.
3. Öka insynen i hur hemliga tvångsmedel används avseende källskyddet.
4. Utred hur EU-inträdet påverkat offentlighetsprincipen och hur Sverige kan verka för att öka öppenheten inom EU snarare än att importera tystnadskulturen från andra EU-länder.
5. Öka insynen i privat verksamhet som finansieras med offentliga medel.
6. Värna det breda uppdraget och minska detaljregleringen i det nya sändningstillståndet för public service.
7. Inför ändringar i polisens regleringsbrev så att regeringen tydligt signalerar att polisen har ett ansvar för att skydda journalister.
8. Uppdatera handlingsplanen om hat och hot mot journalister i enlighet med EU-kommissionens rekommendationer, så att journalister i Sverige garanteras tillgång till juridisk rådgivning, psykologstöd och säkerhetsåtgärder.

Hela brevet finns publicerat på Journalistförbundets hemsida.

Fler avsnitt
Fler videos