Gå direkt till textinnehållet

Trailer för skräckfilm i SVT fälld i GRN

En trailer för skräckfilmer i Sveriges Television stred mot bestämmelsen om den särskilda genomslagskraften i TV. Även dokumentärfilmen Bowling for Columbine i TV4 Plus och programmet Nära döden i TV4 Sport fälls av Granskningsnämnden för radio och TV.

SVT visade i somras en trailer för filmer som skulle sändas på fredagar under temat skräck. Den granskade trailern sändes på eftermiddagen. Nämnden ansåg att flera av bildsekvenserna i kombination med dramatiska ljud var av sådan skrämmande karaktär att inslaget med hänsyn till sändningstiden stred mot bestämmelsen i sändningstillståndet om att hänsyn ska tas till den särskilda genomslagskraften i TV.

Myndigheten för radio och TV fällde även dokumentärfilmen Bowling for Columbine i TV4 Plus och programmet Nära döden i TV4 Sport för att sändningarna stred mot bestämmelserna om televisionens särskilda genomslagskraft.

Fler avsnitt
Fler videos