Gå direkt till textinnehållet

Tingsrätt bad om utgivarbevis för att lämna ut handlingar

När en journalist i Stockholm begärde ut ett häktningsprotokoll från Jönköpings tingsrätt fick hon som svar att ett utgivarbevis behövdes. Nu ska JO utreda händelsen. 

Justitieombudsmannen (JO) inleder utredning mot Jönköpings tingsrätt sedan en journalist i Stockholm anmält att domstolen begärt att hon skulle visa att hennes arbetsgivare hade utgivningsbevis i samband med en begäran av ett häktningsprotokoll.

”Av remissvaret ska särskilt framgå hur tingsrättens kontroll av om anmälaren hade utgivningsbevis förhåller sig till det s.k. efterforskningsförbudet i 2 kap. 18 § tryckfrihetsförordningen”, skriver JO. 

Fler avsnitt
Fler videos