Gå direkt till textinnehållet

Studie om nyhetsanvändare visar vem som är mest informerad

UPPDATERAD. En ny studie visar att konsumera nyheter en hel dag på olika sätt faktiskt kan göra att du blir sämre informerad kring politik och samhälle, än om du hade varit mer selektiv.

Det är amerikanska Nieman Lab som rapporterar om studien där man har tittat på nyhetsanvändandet hos 28 000 personer i 17 länder, inkluderat det man kallar ”högkvalitativa medier”.

Det visar sig att en rejäl dos online-nyheter via mobilen eller datorn gör gott för din kunskap gällande omvärlden, i alla fall oftast.

”Men ironiskt nog, att ta in alla nyheter du kan komma över under en dag kan också göra dig mindre informerad än någon som varit mer selektiv”, skriver de om en av slutsatserna.

Annons Annons

I studien har man identifierat och kategoriserat in användarna i  kategorier som ”nyhetsminimalister”, “sociala medier-användare”, “traditionalister”, “nyhetssökare online” och “hypernyhetskonsumenter”.

Man har kunnat se att länder i norra Europa, som Tyskland och Frankrike, har en större andel nyhetsminimalister medan användare i södra delarna av Europa är mer av nyhetssökare online.

Studien visar även att traditionalister och nyhetssökare online generellt är mer korrelerade med det politiska landskapet än andra.

Resultaten visar också att de som har en mer selektiv och mer omfattande konsumtion (nyhetssökare online) oftare har högre kunskapsnivåer jämfört med alla andra grupper.

Bäst informerade är de som mest använder traditionella medier och public service.

Noterbart är att när det gäller gruppen nyhetssökare online kommer studien också fram till att man i de skandinaviska länderna ser en högre kunskapsnivå jämfört med flera andra grupper.

Bland nyhetssökare online i länder som Tyskland, Frankrike, Storbritannien, och de södra delarna av Europa, såg man inte det här i lika stor utsträckning.

Föga överraskande kommer man också fram till att bland de grupper som konsumerar väldigt lite nyheter så var kunskapsnivån också relativt låg jämfört med andra.

Det står också klart att de som följer nyhetsbolagen enbart via sociala medier inte tillskansar sig speciellt mycket kunskap, jämfört med andra.

“Det vi hittat pekar på att det handlar mer om kvalité än kvantitet, eftersom traditionalister konsumerar information från ett lägre antal nyhetskällor. Det betyder att de som konsumerar nyheter från ett stort antal källor inte nödvändigtvis blir bättre informerade. Det kan till och med leda till motsatsen”, skriver man.

Detta kan ha att göra med den ”lavin” av nyheter som man utsätts för på sociala medier, tv, radio, tidningar, appar och sajter, som gör det svårt för användarna att sortera i densamma.

Fler avsnitt
Fler videos