Gå direkt till textinnehållet

Strengnäs Tidning vilseledde om tomtaffär

Pressens opinionsnämnd klandrar Strengnes Tidning för att felaktigt ha utpekat tomtsäljare som bedräglig.

Strengnäs Tidning publicerade i maj 2011 en förstasidespuff med rubriken Försökte sälja tomt som inte fanns.

Enligt texten skulle fyra planerade hus bli början till en ekologisk by i Mariefred.

Inne i tidningen fanns en artikel med rubriken Försöker sälja hus på tomter som inte finns och underrubriken Två tomter blev fyra i C:s projekt Vita gatan.

Personen A, som köpt den första av två avstyckade tomter, anmälde publiceringen till Allmänhetens pressombudsman, PO. Hon ansåg att tidningens framställt henne som en bedragare som försökt sälja det hon inte ägde.

PO konstaterar att mäklaren hade fått i uppdrag att sälja A:s tomt, och att det var fråga om ett säljuppdrag, inte fyra. A ville i kontraktet med en eventuell köpare ha inskrivet ett förbehåll: om kommunen inom två år godkände en avstyckning skulle det skulle en avstyckning skulle den göras och hon och hennes man bygga ett hus där. Om avstyckning inte godkänts inom två år skulle köparen få hela tomten.

PO konstaterar också att denna sorts ärenden inte är snabba nyhetshändelser där det är bråttom med att rapportera. En publicering kan vänta tills omständigheterna är klarlagda. Om det skett i det här fallet  hade det visat sig att det inte fanns täckning för rubrikerna.

I rubriker och artikel utpekades A i ett nedsättande sammanhang, utan att hon gavs tillfälle att uttala sig i artikeln. Hon drabbades därmed av en oförsvarlig publicitetsskada. Strengnäs Tidning bör därför klandras, anser PO.

Pressens opinionsnämnd instämmer och klandrar tidningen för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

 

Fler avsnitt
Fler videos