Gå direkt till textinnehållet

Dubbelfällning av Samnytt för publiceringar av namn

Högerpopulistiska Samnytt publicerade namn och bild på en 15-årig pojke som var misstänkt för mord. I en annan artikel publicerades namn på en dömd tjuv. Båda publiceringarna fälls av Mediernas Etiknämnd.

Högerpopulistiska Samnytt (tidigare Avpixlat) har som Journalisten rapporterat lämnat det medieetiska systemet efter en rad fällningar i Mediernas Etiknämnd. Enligt Samnytts Mats Dagerlind berodde beslutet på att ”det vänsterliberala medieetablissemanget missbrukar systemet för att tysta och svartmåla sina konservativa konkurrenter”.

De anmälningar som gjorts mot Samnytt innan tidningen lämnat systemet har dock granskats av Medieombudsmannen (MO) och Mediernas Etiknämnd (MEN).

En av dem rör en artikel som Samnytt publicerade i november 2022, där tidningen publicerade namn på och personuppgifter om en 15-årig pojke som tillsammans med två andra personer var misstänkta för mord.

Annons Annons

Samnytt skrev bland annat: ”Tre minderåriga migranter har häktats på sannolika skäl misstänkta för mord efter att en man sköts ihjäl med uppemot tio skott i helgen.”

Medieombudsmannen anser att namnpubliceringen av en så ung person som varken åtalats eller dömts och som tidigare är ostraffad bryter mot den pressetiska traditionen samt intentionerna i Publicitetsreglerna.

”Allmänintresset i att få ta del av information och journalistik kring det aktuella brottet är stor. Allmänhetens rätt att via en publicering få kännedom om denne 15-årings identitet är däremot inte det. Den namnpublicering som mediet gjort har orsakat anmälaren en stor skada som inte är försvarlig. För detta ska Samnytt klandras”, skriver MO i sitt beslut. MEN delar MOs bedömning och klandrar tidningen.

Den andra artikeln som också publicerades i november förra året hade rubriken: ”Vårdpersonal stal från svårt sjuka – levde lyxliv för pengarna.” I artikeln publicerades namn och bild på en man som dömts för stölder på ett sjukhus där han arbetade.

Samnytts ansvariga utgivare Mats Dagerlind försvarar namnpubliceringen med att det låg ”inom ramen för såväl tryckfriheten som kriminaljournalistisk praxis att publicera namn och bild på dömda brottslingar”.

Mats Dagerlind uppger i skriftväxlingen med MO bland annat att ett av Samnytts prioriterade journalistiska uppdrag var att ”bevaka och lyfta fram den förda invandringspolitikens negativa effekter på samhället. För andra medier hade uppdraget i stället varit det motsatta, det vill säga att dölja dessa effekter. En sådan effekt var första och andra generationens asylrelaterade invandrares höga överrepresentation som gärningspersoner till brott. Det var därför relevant och därmed ingen överträdelse av de pressetiska reglerna att redovisa uppgiften.”

MO delar inte den uppfattningen och konstaterar: ”Invandrarbakgrund som generellt skäl för att namnpublicera saknar stöd i Publicitetsreglerna.”

MO anser vidare att det har funnits ett allmänintresse i att rapportera om brottsligheten eftersom anmälaren enligt domen ”utnyttjat skyddslösa personer och brotten haft sin utgångspunkt i sjukhusmiljö”, men att det ur ett medieetiskt perspektiv inte har funnits skäl att namnge anmälaren.

”Allmänhetens rätt att få veta gärningsmannens namn genom publiceringen kan inte försvaras av allmänintresset. För det bör Samnytt klandras”, skriver MO.

MEN delar MOs bedömning och klandrar Samnytt för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Fler videos
Fler avsnitt