Se hela tabellen i bilagan längst ner i texten.

Stora löneskillnader
mellan redaktioner

3 december, 2015

Löneutvecklingen för journalister halkar efter rejält och det finns ett växande lönegap mellan Stockholm och resten av landet. Löneskillnaderna är också stora mellan olika redaktioner – och mellan olika anställningsformer.

Journalisten kan nu redovisa löneuppgifter från ett 60-tal redaktioner runt om i landet, uppgifter som pekar på stora löneskillnader mellan storstad och landsbygd.

Uppgifterna kommer från de lokala journalistklubbarna och i listan intill redovisas snittmånadslönerna för SJF-anslutna journalister. Listan är inte komplett. Ett 40-tal journalistklubbar som Journalisten kontaktat har inte återkommit med löneuppgifter. Snittlönelistan visar bland annat följande:

  • 16 av de 20 arbetsplatserna med högst snittlön ligger i Stockholm.
  • Fackförbundet Unionens medlemstidning Kollega, med en snittlön på 47 147 kronor i månaden, toppar lönelistan följd av Dagens Nyheter, Dagens Industri och tidskriftsförlaget Talentum som ger ut bland annat Dagens Media, Affärsvärlden samt Ny Teknik som distribueras till medlemmar i fackförbundet Sveriges Ingenjörer.
  • Jönköpings-Posten hamnar i botten med 26 703 kronor i snittlön tillsammans med flera mindre tidningar i Västergötland samt bemanningsföretaget Mittmedia Kompetens.

Journalisten har dessutom hämtat in löneuppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB), Svenskt Näringsliv, Journalistförbundet och Medieföretagen. Dessa uppgifter visar att journalistlönerna har halkat efter.

För hela arbetsmarknaden har reallönen stigit med 15 procent från 2005 till 2014. Reallöneökningen för journalister var under samma period cirka sex procent.

Förklaringarna till de svaga löneökningarna i dagspressen är obalansen på arbetsmarknaden och företagens intäktsproblem, menar Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

– Det är viktigt att påpeka att statistiken inte visar löneutvecklingen för individen, utan för kollektivet. Det har inte heller koppling till kollektivavtalet. En förklaring är generationsväxlingen inom dagspressen där äldre journalister med högre löner har slutat och yngre journalister kommer in på löner som pressats ned eftersom det finns ett överbud på arbetskraft. Jag skulle tro att omsättningen av människor har varit större i dagspress än i de flesta andra tjänstemannabranscher, säger Jonas Nordling.

Läs hela granskningen av journalisternas löner i Journalisten nr 14/2015, i papperet, e-tidning eller i app.

Ladda ned hela lönetabellen nedan:

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies