Gå direkt till textinnehållet

Lärartidningarnas redaktioner slås samman och frilansbudgeten minskar

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund går samman till Sveriges Lärare vid årsskiftet, och det gör också förbundens respektive medlemstidningar Läraren och Skolvärlden – till tidningen Vi Lärare.

Båda lärarfackens medlemstidningar har gjorts på entreprenad. Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden produceras av OTW och Lärarförbundets tidning Läraren av Make Your Mark. Båda produktionsbolagen ägs av Aller Media och delar adress på Birger Jarlsgatan i Stockholm.

Det blir nya bolaget Ahead Publishing, dotterbolag till Aller Media, som tar över produktionen av den nya medlemstidningen Vi Lärare som ska gå ut till det förbundets 300 000 medlemmar. Första numret kommer i januari. Lärarens chefredaktör Michael Jonsson blir chefredaktör för den nya redaktionen, medan Skolvärldens chefredaktör Jonas Fond blir redaktionschef.

Medarbetarna för båda titlarna på både Make Your Mark och OTW har erbjudits att följa med till den nya redaktionen. En har valt att stanna kvar på OTW. I den nya redaktionen, med medarbetare från både OTW och Make Your Mark, blir det totalt 20 tjänster i och med samgåendet. Två går i pension och deras tjänster ersätts inte.

Annons Annons

– Budgeten blir ungefär lika stor som tidigare. Vi kommer att ha fler anställda, men göra färre frilansinköp. Vi startar en ny tidning för studie- och yrkesvägledare, Vägledaren, och ökar vår digitala satsning, säger Michael Jonsson till Journalisten.

Kommer läsarna att känna igen sig i den nya tidningen?
– Vi fortsätter uppdraget att bevaka frågor som är viktiga för lärare och sätta press på politiker. Formmässigt kommer läsarna inte att känna igen sig, vi har gjort en redesign för att förbättra läsupplevelsen. Tidningen ska kännas mer modern.

Redaktionen kommer att fortsätta att ge ut tidningar nischade för de största yrkesgrupperna, i papper och digitalt: Förskolan, Fritidspedagogik, Grundskolläraren, Ämnesläraren (svenska mm), Ämnesläraren (matematik mm), Ämnesläraren (estet), Yrkesläraren, Specialpedagogik, Folkhögskolan, samt den nya tidningen Vägledaren som går ut till medlemmar som arbetar som studie- och yrkesvägledare.

Tidningen Lärarens oberoende i förhållande till ägaren har ifrågasatts eftersom man är ganska tydlig med att man går lärarnas ärenden. Det förefaller även den nya tidningen göra:

”Vi ska se till att öka trycket på makthavare på regerings- och kommunnivå för att driva förändring till lärarnas fördel, och samtidigt vara klassrumsnära i allt vårt innehåll”, säger redaktionschefen Jonas Fond i ett pressmeddelande om den nya tidningen.

Men Michael Jonsson menar att redaktionen är oberoende i förhållande till ägarna.

– Jag är ansvarig utgivare, ingen talar om för mig vad vi ska skriva, jag bestämmer vad tidningarna och de digitala kanalerna ska innehålla, vi låter inte ägaren se vårt innehåll före publicering, säger Michael Jonsson.

– Däremot har vi en bra relation med våra ägare, och vi skriver om frågor som berör vår målgrupp lärarna. I vår journalistik ingår att göra ansvarskrävande intervjuer med politiker och beslutsfattare. Och alltså redaktionellt driva lärarnas viktigaste frågor.

Samtidigt går tidning Chef & Ledarskap ihop med tidningen Skolledaren, och skapar nya Skolledaren, i och med att Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledare bildar nya förbundet Sveriges Skolledare. Chefredaktör för Skolledaren blir Emelie Henricson.

– Jag ser fram emot att kunna sätta igång med både djuplodande, granskande journalistik för Sveriges alla skolledare, och samtidigt vara en, för skolledare, viktig nyhetskanal i både print och digitalt, säger hon i en kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos