Gå direkt till textinnehållet

Sörmlands Nyheter klandras av PON

Sörmlands Nyheter namngav en politisk sekreterare i ett sammanhang som felaktigt kopplade henne till de ansvariga i den så kallade arvodesaffären i landstinget i Sörmland.

I anslutning till en artikel om hur en politiker på grund av en adminstrativ miss fått dubbel ersättning publicerade Sörmlands Nyheter en faktaruta om den arvodesaffär tidningen avslöjat tidigare, då landstingspolitiker i slutna rum gjort upp om arvoden och löner sinsemellan.

En politisk sekreterare som vid publiceringen namngavs för andra gången anmälde tidningen till PON. 

PO anser i sitt beslut att artikeln saknar egentlig koppling till arvodesaffären, varför faktarutan är pressetiskt problematisk. PO skriver också att det av faktarutan och artikel är lätt att få den felaktiga uppfattning att anmälaren var en av dem som i slutna rum gjort upp om sina egna ersättningar. Att anmälaren benämns som tjänsteman är inte tillräckligt för att allmänheten ska förstå att så inte är fallet, resonerar PO.

PON delar POs uppfattning och klandrar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Fler avsnitt
Fler videos