Gå direkt till textinnehållet

Söktjänst med utgivningsbevis får reprimand av myndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en reprimand och ett föreläggande mot bolaget Verifiera, som erbjuder en söktjänst med känsliga domstolsuppgifter gällande tvångsvård. Detta trots att företaget har ett utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

Bolagets ansvarige utgivare slår tillbaka mot beslutet.

Bland de känsliga uppgifter som kan hittas via Verifiera finns om någon är eller har varit föremål för tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk.

I företagets databas finns alla domstolsavgöranden från 2008 och framåt enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om vård av missbrukare i vissa fall, totalt cirka 210 000 avgöranden, skriver IMY i ett pressmeddelande.

Annons Annons

– Det rör sig om mycket integritetskänslig information beträffande personer som är eller har varit i en mycket utsatt situation. För dessa personer kan ett offentliggörande av informationen vid en bakgrundskontroll leda till kännbara konsekvenser, till exempel i form av minskade möjligheter att bli aktuell för en anställning och utanförskap, säger Martin Wetzler som är jurist på IMY i en kommentar.

Företaget har ett utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen vilket normalt innebär att dataskyddsförordningen inte behöver tillämpas.

Genom en grundlagsändring 2019 infördes dock en begränsning av grundlagsskyddet som innebär att dataskyddsförordningen blir tillämplig när vissa särskilt integritetskänsliga uppgiftssamlingar offentliggörs, enligt IMY.

– I beslutet slår IMY fast att dataskyddsförordningen är tillämplig eftersom känsliga personuppgifter offentliggörs i en sökbar uppgiftsamling och det finns särskilda risker för otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet. Dessutom har IMY funnit att bolaget inte har någon rättslig grund som gör det möjligt för bolaget att behandla känsliga personuppgifter, säger Martin Wetzler.

Gunnar Axén som är styrelseordförande och ansvarig utgivare för Verifiera slår tillbaka mot beslutet i ett eget pressmeddelande. 

– Utan lagstöd och behörighet tar man sig friheten att förbjuda nyhetsbyråer med utgivningsbevis att publicera vissa handlingar från svenska domstolar. I dagligt tal kallar vi detta för censur, säger han i en kommentar.

Verifiera slipper sanktionsavgift men IMY utfärdar en reprimand mot bolaget och förelägger dem att vidta åtgärder så att det inte längre ska vara möjligt för användare att ta del av uppgift om att den eftersökta personen varit föremål för tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. 

Åtgärderna ska ha vidtagits senast åtta veckor efter att beslutet vunnit laga kraft.

Fler avsnitt
Fler videos