Gå direkt till textinnehållet

Skarp JO-kritik mot polischef som ingrep mot journalist

JO Per Lennerbrant riktar allvarlig kritik mot en lokalpolisområdeschef som utan lagstöd hindrade en SVT-reporter från att filma vid polishuset i Västerås. 

Journalisten rapporterade i december förra året om händelsen, då en reporter från SVT Nyheter Västmanland precis hade avslutat en intervju med en polis och filmade klippbilder, när en lokalpolisområdeschef under hot om polisanmälan krävde att bilderna skulle raderas. SVT JO-anmälde ingripandet.

JO är i sitt beslut också mycket kritisk mot att polischefen inledde en diskussion med reportern och dennes chef om huruvida filmandet skulle bli föremål för brottsutredning.

– Agerandet är helt oacceptabelt. Det strider inte bara mot kravet på saklighet i regeringsformen för en tjänstemans agerande, utan också mot hur misstankar om brott ska hanteras, säger JO Per Lennerbrant i ett pressmeddelande.

JO konstaterar att polishuset är ett skyddsobjekt, vilket innebär att det är förbjudet att avbilda, men att reporterns filmande skyddades av anskaffarfriheten, den grundlagsfästa rätten att hämta in uppgifter för publicering i ett grundlagsskyddat medium.

Polisen har i sitt svar till JO medgett att det var fel att tvinga fram en radering av bilderna.

JOs kritik är den andra på kort tid som riktas mot polisen för ingripanden mot SVT-journalister. I slutet av mars riktade JO skarp kritik mot de poliser som hindrade en SVT-journalist som tog klippbilder utanför polisstationen i Rinkeby. 

Fler avsnitt
Fler videos