Gå direkt till textinnehållet

Skarp JO-kritik mot kommunchef som misstänkliggjorde Expressens reporter

Förra hösten anklagade kommunala Sollentuna Energis elnätschef Expressens reporter Daniel Olsson för spioneri. ”Häpnadsväckande och i uppenbar strid med regeringsformen”, skriver JO i sin kritik av elnätschefens uttalanden.

Det kommunala energibolaget Sollentuna Energi tilldelades tidigare i år antipriset Årets rullgardin för hur bolaget hanterade Expressens reporter Daniel Olssons (bilden) begäran om allmänna handlingar om elförbrukning.

Det var i november 2022 som Sollentuna Energi vägrade lämna ut allmän handling om elförbrukning till Expressens reporter Daniel Olsson, med hänvisning till lagen om utlandsspioneri som riksdagen just hade klubbat.

Bolagets elnätschef menade dessutom att tidningen sysslade med en ”påverkansoperation” och ”spioneri”.

– Det är inte varje dag man blir anklagad för att eventuellt gå främmande makts ärenden, kommenterade Daniel Olsson till Journalisten.

Nu har JO granskat energibolagets agerande. JO riktar skarp kritik mot elnätschefens uttalanden, som enligt JO är ”häpnadsväckande och står i uppenbar strid med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.”

JO kritiserar också Sollentuna Energis hantering av Daniel Olssons begäran. Kammarrätten gav redan i januari i år bolaget bakläxa och beslutade att en ny korrekt prövning av uppgifterna skulle ske, men det har inte skett. I stället har bolaget hänvisat till att en ny prövning gjordes innan kammarrättens beslut kom i januari.

”Det är självfallet inte tillräckligt att hänvisa till det beslut som fattades innan kammarrätten meddelade sitt avgörande”, skriver JO Per Lennerbrant.

JO förutsätter att Sollentuna Energi snarast gör en ny prövning med anledning av kammarrättens beslut. Bolaget behöver också ”skyndsamt” vidta åtgärder för att begäran om allmänna handlingar i fortsättningen ska handläggas i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Fler videos
Fler avsnitt