Gå direkt till textinnehållet

SJFs policy för organisations- och facktidningar

Några av punkterna: Redaktören ska vara tidningens utgivare. Tidningen garanteras en fri och självständig ställning inom organisationen och tillgång till information från övriga delar av organisationen. Tidningens verksamhet ska bedrivas med tryckfrihetsförordningen som grund och enligt spelreg-lerna för press, radio och TV.

Några av punkterna:

Redaktören ska vara tidningens utgivare.

Tidningen garanteras en fri och självständig ställning inom organisationen och tillgång till information från övriga delar av organisationen.

Annons Annons

Tidningens verksamhet ska bedrivas med tryckfrihetsförordningen som grund och enligt spelreg-lerna för press, radio och TV.

För att säkerställa tidningens självständighet och därmed medlemmarnas krav på insyn i och granskning av organisationen, är det viktigt att tidningen görs av anställda journalister och inte läggs ut på entreprenad.

För tidningen fastläggs en policy, som kan innehålla bland annat följande:

Tidningen ska företräda organisationens värderingar samt kritiskt granska organisationens alla led.

Tidningen ska informera och skapa debatt i frågor som är viktiga för läsarna/medlemmarna.

Mellan tidningens redaktör (utgivare) och ägaren bör träffas ett skriftligt avtal, som reglerar redaktörens ställning i enlighet med fastställd policy.

Fler avsnitt
Fler videos