Gå direkt till textinnehållet

TT halverar kulturredaktionen och skär i Malmö och Göteborg

Arbetsgivarens förslag omfattar 18 redaktionella tjänster och bemanningen i Göteborg och Malmö minskar med en tredjedel, något journalistklubben ifrågasätter: ”Vi menar att det blir sårbart”, säger klubbens vice ordförande Olle Lindström.

TT Nyhetsbyrån behöver sänka sina kostnader och har därför föreslagit en omorganisation som innebär att 22 tjänster varav 18 redaktionella försvinner. Det har tidigare framkommit att TT kommer att sluta att leverera featurejournalistik och i den interna kommunikationen på företaget framgår nu också att arbetsgivaren föreslår en nedbemanning på kultur/nöje samt på redaktionerna i Göteborg och Malmö.

På kultur/nöje ska bemanningen halveras från sex till tre redaktionella tjänster. I både Malmö och Göteborg minskas antalet reportertjänster från tre till två. Feature- och printavdelningen minskar med fem tjänster och två tjänster ska bort på sporten, medan en tjänst försvinner från ekonomiredaktionen, enligt förslaget. Även på inrikesredaktionen försvinner tjänster och förslaget omfattar en minskning med totalt elva reportertjänster på nyhetsredaktionen samt fem tjänster på print/feature och två på bild.

Journalistklubbens vice ordförande Olle Lindström hoppas att arbetsgivaren ändrar sig om sparplanerna i Malmö och Göteborg:

Annons Annons

– Vi menar att det blir sårbart att gå från tre till två reportrar. Ska vi kalla oss en nationell nyhetsbyrå behöver vi åtminstone en bemanning som klarar någon enstaka sjukfrånvaro i två av Sveriges största städer. Vi ifrågasätter starkt den delen av förslaget, säger Olle Lindström.

Även kultur/nöje drabbas hårt i arbetsgivarens förslag.

– Det är ett mycket hårdare besked än väntat, särskilt med tanke på att många medier också skär ned i kulturbevakningen, säger Olle Lindström.

Förhandlingen om omorganisationen pågår fortfarande och TT Nyhetsbyråns vd Per-Anders Broberg vill därför inte kommentera detaljer i förslaget, men bekräftar att man har kommunicerat numerären elva tjänster på nyhetsredaktionen internt, samt att man har fört diskussioner om hur det påverkar de olika avdelningarna, däribland redaktionerna i Göteborg och Malmö samt på sporten och nöje/kultur.

– Jag vill inte föregripa förhandlingsprocessen men det jag kan säga är att vi står inför svåra val. Vi ska lyssna på vår motpart och jag vill inte i detalj kommentera något som inte är fastlagt, säger Per-Anders Broberg till Journalisten.

Det främsta skälet till att TT Nyhetsbyrån behöver spara är att kunderna behöver sänka sina kostnader och därför avstår produkter och tjänster. Ett annat skäl är att efterfrågan har minskat som följd av att de nya stora mediekoncernerna har börjat dela material internt i större omfattning, bland dem Bonnier News, där Expressen Lifestyle levererar bland annat motor- och bostadsjournalistik till andra tidningar i koncernen.

TT har också nyligen förlorat ett stort kontrakt när det gäller Aftonbladets tv-bilaga, erfar Journalisten.

Det verkar som att konsolideringen i dagspressen slagit hårt mot TT Nyhetsbyrån, stämmer det?
– Ja, vår förmåga att få ihop affären påverkas negativt av att skalfördelarna minskar när vi har färre kunder som ska betala för våra tjänster,  säger Per-Anders Broberg.

Fler avsnitt
Fler videos