Gå direkt till textinnehållet

Sida om Omvärldens framtid: ”Vi väntar på ett uppdrag från regeringen”

Sida vet ännu inte om det finns budget att fortsätta ge ut myndighetens tidning Omvärlden. – Men självklart ska det i så fall vara en oberoende redaktion, säger kommunikationschefen Sepideh Imani.

Som Journalisten rapporterat riskerar den externt producerade myndighetstidningen nedläggning vid årsskiftet. Omvärldens chefredaktör Erik Larsson är orolig för att beskedet att Sida sagt upp avtalet med byrån Intellecta tyder på att myndigheten inte längre vill ha en oberoende och granskande tidning.

– Det vore förödande eftersom biståndet uppgår till 56 miljarder kronor per år och dagstidningarna och andra medier – med all respekt för deras situation – tyvärr inte är särskilt duktiga på att bevaka biståndsfrågor, sade Larsson till Journalisten i veckan.

Sidas kommunikationschef Sepideh Imani säger till Journalisten att man inte vet om Omvärlden kommer att finnas kvar. Det beror på att myndigheten ännu inte fått något nytt uppdrag av regeringen när det gäller informations- och kommunikationsstrategin.

Annons Annons

– Det har varit en flerårig strategi som sträckte sig till sista december 2022. I regleringsbrevet vi fick i december 2022 fick vi information om att strategin förlängdes med ett år med samma uppdragsområde som tidigare, en kortare tid än vanligt. Strategin brukar vara flerårig, nu hade vi en ettårig styrning, säger Sepideh Imani.

I regleringsbrevet från regeringen står att Sida under 2023 får använda högst 20 miljoner kronor för verksamhet under Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället 2016–2022. ”Strategiska insatser för publicistisk verksamhet, oberoende granskning och transparens ska prioriteras. Nya avtal eller förlängningar av avtal ska i möjligaste mån undvikas. Regeringen ska i samband med framtagandet av reformagendan för biståndet pröva om strategin ska avslutas eller fortlöpa, samt huruvida prioriterade delar ska tas om hand inom ramen för andra strategier”, står det i brevet.

Det meddelades också att regeringen kommer att se över om "Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället" ska avslutas eller finnas kvar. Under tiden som översynen pågår har budgeten minskat från 155 miljoner till 20 miljoner kronor.

– Vi har ännu inte fått något nytt uppdrag avseende kommunikation och framtid, vilket Omvärlden hittills har varit en del av. Därför vet vi helt enkelt ingenting om 2024. Vi inväntar ny styrning och en eventuell budget för det, säger Sepideh Imani.

Att uppdraget, om det kommer ett sådant, ska gå till ett produktionsbolag som har ramavtal med Sida är inget nytt, enligt Sepideh Imani.

– Som statlig myndighet har vi alltid använt ramavtal. Den befintliga byrån, Intellecta, som ansvarar för produktionen av Omvärlden idag, är också en ramavtalad leverantör, på det gamla ramavtalet. Det som hänt under den här tiden är att vi har gjort en ny upphandling. Oavsett styrningsfrågan så går vi över till de nya ramavtalade leverantörerna, allt annat vore jättemärkligt.

– Men det är samma typ av upplägg och uppdrag. Självklart ska det vara en oberoende redaktion. Intellecta som hade det gamla ramavtalet har tillsatt en oberoende redaktion, där vi på Sida inte har någon insyn, för att kunna göra oberoende journalistik. Det är i så fall samma upplägg som kommer att gälla framgent om vi i det hypotetiska scenariot får ett nytt uppdrag.

Fler avsnitt
Fler videos