Gå direkt till textinnehållet

Samarbete går över den pressetiska gränsen

Mittmedias redaktionella utbyte med 24 Journalistiks nyhetssajter kan innebära pressetiska problem. 24-sajterna är nämligen inte anslutna till det pressetiska systemet inom PO/PON.

Journalisten berättade i veckan om det planerade samarbetet mellan Mittmedia och 24 Journalistik, där tanken är att företagen ska samarbeta om opinionsmaterial, sportmaterial och nattbevakning, inledningsvis.

Det kan finnas pressetiska problem med samarbetet. 24 Journalistik är nämligen inte anslutet till det pressetiska systemet inom ramen för Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON).

En publicering som går på en av Mittmedias sajter kan klandras av PON, och utgivaren ska då också publicera klandret på sajten. Men om samma artikel också har gått på en av 24 Journalistiks sajter har dess ansvariga utgivare inga sådana skyldigheter. Artiklar som är skrivna för 24 Journalistiks sajter har inte producerats inom ramen för det pressetiska systemet med PO/PON, men om artiklarna publiceras på någon av Mittmedias sajter kan Mittmedias publicering klandras.

– Det är problematiskt på ett övergripande plan, säger Tomas Backlund, ordförande i journalistklubben på Mittmedia.

– Vi i klubben anser att Mittmedia är betjänta av samarbeten, och jag hoppas att det här samarbetet kan leda till att 24 Journalistik väljer att ansluta sig till det pressetiska systemet, säger Tomas Backlund.

Mittmedias VD Per Bowallius anser att det är en självklarhet att 24 Journalistik ska publicera eventuellt klander.

– Det är klart att Mittmedia anser att det pressetiska systemet är oerhört viktigt. Vi känner oss trygga med det material vi producerar och överlåter till 24 – det handlar främst om sport, opinionsmaterial och händelsenyheter som kan vara av lokalt intresse även i deras område. Skulle material som Mittmedia producerat – och därmed också publicerat i våra egna kanaler – bli klandrat av PO eller nämnden så kommer de samarbetspartners vi överlåtit materialet till också publicera POs klander. Det gäller även 24 Journalistik, säger Per Bowallius.

– När Mittmedia publicerar material från 24 blir det med automatik vårt ansvar. Vi har i dessa fall gjort en bedömning och en publicering och svarar givetvis för den inför PO och nämnden. 

Andreas Norinder, chefredaktör på 24Kalmar, anser inte heller att det är ett problem.

– Vi fattar beslut utifrån de pressetiska reglerna. Det har inte inneburit något problem i praktiken att vi inte är anslutna till PON. Jag har också svårt att se att det kommer att bli några svårigheter med samarbetet med tanke på att det är sportmaterial som ska delas, säger Andreas Norinder.

Sedan 2007 har PON klandrat publicerade sportartiklar vid fyra olika tillfällen, visar en genomgång Journalisten gjort i PONs arkiv.

Fler avsnitt
Fler videos