Gå direkt till textinnehållet

Säkerheten vid SVTs entré ska höjas

SVTs huvudentré i Stockholm är stängd för stor renovering. ”Vi sätter en säkerhetsnivå som motsvarar det läge som tyvärr råder idag”, berättar projektledaren Johan Högberg.

SVTs lokaler på Gärdet i Stockholm är byggda i etapper under 60-, 70- och 80-talen och har har inte byggts om eller renoverats i den takt som krävs för en modern tv-produktion. Sedan en tid tillbaka pågår därför en renovering och ombyggnation.

– Syftet är att få en bättre arbetsmiljö, att sänka kostnaderna, ge ökad effektivitet och minska byggnadens miljöavtryck. Den ordinarie verksamheten pågår som vanligt parallellt, vi arbetar därför etapp för etapp, berättar Johan Högberg, som är projektledare för hela ombyggnationen.

Sedan i våras renoveras SVTs entré på Oxenstiernsgatan, som är stängd under ombyggnaden.

– En central del i arbetet är att höja säkerheten i entrén som är byggd på 60-talet och flera säkerhetslösningar har lagts till efterhand. Nu tar vi ett större samlat grepp för att sätta en säkerhetsnivå som motsvarar det läge som tyvärr råder idag.

I den nya entrén, som beräknas öppna först andra halvåret 2023, ska en särskild publikentré göra det smidigare för publiken att vänta på insläpp och gå igenom säkerhetskontrollen. Receptionen flyttas ut så att en inpasseringskontroll kan skapas.

– Kaféytan blir mer skyddad och gör det trevligare för personalen att möta kollegor och ta en fika tillsammans. Gäster till SVT eller något av de andra public service-bolagen kommer att få en lugnare miljö i receptionen.

Även utanför entrén görs mindre förändringar för att anpassa utemiljön till den nya receptionen.

Fler avsnitt
Fler videos