Andel av befolkningen 9–79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag (procent). Källa: Nordicom Mediebarometern 2017

Så snabbt sker den digitala omställningen

12 juli, 2018

På två år har andelen svenskar som använder traditionella medier digitalt en genomsnittlig dag ökat från en tredjedel till hälften. Det finns en växande klyfta mellan de yngres och de äldres medieanvändning.

I de två rapporterna Svenskarnas nyhetsvanor och Medieutveckling 2018 – Mediekonsumtion från Myndigheten för press, radio och TV framgår att den digitala omställningen går snabbare. De traditionella medierna tog förra året fortfarande mer av vår medietid än de digitala, men minskade sedan 2016 med tolv minuter per dag. Samtidigt ökade tiden för de digitala medierna med 15 minuter per dag.

För dagspressen, och framför allt för kvällstidningarna, har det skett en tydlig digital omställning från papper till webb. Kvällstidningarnas sajter har sedan ett drygt decennium varit större än papperstidningarna räknat i andel läsare. Morgontidningarna på papper har fortfarande ett visst övertag över morgontidningarnas nyhetssajter. Men det kommer sannolikt att förändras inom kort. Andelen regelbundna läsare av morgontidningarna på webben har gått från 9 procent år 2006 till 33 procent år 2017.

”Givet de senaste årens snabba minskning av andelen regelbundna läsare av morgontidningar på papper förefaller det dock inte vara särskilt många år kvar innan kurvorna kommer att korsa varandra och nättidningsläsningen tar över”, skriver rapportförfattarna.

En slutsats som går att dra av statistiken är att klyftan mellan den yngsta och den äldsta generationens medieanvändning blir allt tydligare. De traditionella medierna används i mycket större utsträckning av de äldre och i mycket mindre utsträckning av de yngre men de traditionella medierna tar fortfarande mer tid av den totala medieanvändningen.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies