Gå direkt till textinnehållet

Så ser svenska journalister på framtiden

En undersökning från Mynewsdesk visar att nästan åtta av tio journalister oroar sig för ekonomin i framtiden. Samtidigt litar svenska journalister allt mindre på sociala medier som källa.

Undersökningen som genomförs globalt varje år visar på den oro många känner i mediekrisens spår. Bland svenska journalister uppger 77 procent att de oroar sig för den framtida ekonomin hos mediehusen, ändå visar svenskarna en större yrkesmässig trygghet jämfört med andra länder.

Den höga förändringstakten i medielandskapet gör även att många journalister oroar sig för hur oberoende och objektiv journalistik ska finansieras, enligt undersökningen. Varannan journalist uttrycker också att de är oroliga för att medierna inte längre är en tillförlitlig källa för information.

Det finns också ljuspunkter. Undersökningen visar bland annat att svenska journalister känner mindre oro för press från annonsörer i framtiden (23 procent) jämfört med det globala snittet (30 procent).

Undersökningen fokuserar även på samspelet mellan journalister och kommunikatörer. Återkommande är då att journalister numera ställer högre krav på källans trovärdighet jämfört med tidigare, både i sin kontakt med organisationer och företag men också i den egna researchen.

Undersökningen visar även:

  • För journalister har användandet av sociala medier som källa drastiskt minskat jämfört med förra året; 2016 uppgav 71 procent att de använder sociala medier för research och i år har siffran sjunkit till 38 procent.
  • Majoriteten av svenska journalister anser att fake news är ett långsiktigt problem och 37 procent är oroliga för effekten fake news har för medieindustrin.
  • 72 procent av de svenska journalisterna anser att Facebook har för stor makt, och 62 procent anser att Google har för stor makt.

Fler än 3 000 respondenter har deltagit i undersökningen. 

Fler avsnitt
Fler videos