Gå direkt till textinnehållet

Så många publiceringar klandrades av MEN förra året

Det blev 35 klander i Mediernas etiknämnd förra året, en fördubbling mot 2021. Samnytt klandrades flest gånger.

I Medieombudsmannens (MO) och Mediernas etiknämnds (MEN) Årsberättelse för 2022 kan man se att den mest uppmärksammade nyheten under förra året var att sajten Samnytt lämnade det medieetiska systemet, vilket skedde samma dag som den klandrades för femte gången.

Senare följde även Exakt24 efter och lämnade systemet, vilket alltså betyder att två av de mest aktiva alternativsajterna åter står utanför.

Samnytt är det medium som klandrades mest under 2022 (5), följt av Expressen (4), Kvinnotryck (4) och Aftonbladet (3).

Att ett medium hoppar av var nytt och frågan hur pågående ärenden skulle hanteras väcktes, skriver MO i rapporten.

Man valde att publiceringar som anmälts före utträdet skulle behandlas färdigt – inte minst för anmälarnas skull. Detta ledde till ytterligare två klander mot Samnytt i mars 2023, sajten valde dock att inte medverka i processerna.

De anmälningar som kom till MO präglades i stor utsträckning av ämnen som skapar debatt i samhället, som publiceringar om gängskjutningar vilket genererade flera ärenden.

Bland annat har det här väckt frågan i vilken utsträckning gängkriminella kan namnges samt om det är medieetiskt gångbart att berätta att offer för våldet själva varit en del av den grova brottsligheten, skriver MO.

Några slutsatser som MO har dragit är att ifall mediet har robusta belägg för att någon har en ledande position inom den grova organiserade brottsligheten, ökar generellt sett möjligheterna att namnge. Det kan även finnas ett allmänintresse i att berätta om att en skjuten person själv varit en del av gängbrottsligheten.

”Allmänheten kan ha rätt att få veta skälet till att någon skjutits till döds eller skadats. Brottsoffer är dock särskilt skyddsvärda och stor hänsyn bör tas i dessa fall. Medier bör vara försiktiga med utpekande av offer samt försäkra sig om att anhöriga fått information om dådet före publicering”, skriver MO.

En trend under förra året var också att lokalmedier ibland går för långt i uppföljningen av grävjobb.

MO har hanterat flera fall där en gedigen granskning tappat proportionerna i antal publiceringar och i hur långt mediet gått i sina anklagelser mot utpekade personer.

En annan trend som MO har sett är att vissa medier anser sig kunna publicera mycket spekulativa saker om personer som har begått kriminella handlingar eller ingått i en extremiströrelse. ”Det bör finnas belägg för varje enskild anklagelse oavsett vem saken gäller”, skriver MO.

MO ser också att anonyma källor ibland används slarvigt när skadliga uppgifter publiceras om en person. Medier bör sträva efter att precisera dessa källor så långt det är möjligt, utan att riskera källskyddet, anser han.

I Årsberättelsen sammanfattas samtliga 35 klander som blev under förra året. Av de ärenden som formellt kunde utredas av MO rekommenderades klander i 12 procent av fallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: MO/MENs årsberättelse 2022.

Fler avsnitt
Fler videos