Gå direkt till textinnehållet

RSF: Pressfriheten minskar i världen

Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetsindex som presenterades på tisdagsmorgonen pekar på dramatiska försämringar av pressfriheten. Oberoende journalistik blockeras i 73 procent av världens 180 länder och antalet länder med stor pressfrihet har aldrig varit så få.

Av årets pressfrihetsindex från Reportrar utan gränser (RSF), som rankar pressfriheten i 180 av världens länder, framgår att fri och oberoende journalistik är helt blockerad eller hårt hindrad i 73 länder och begränsad i ytterligare 59 länder.

Tillsammans utgör de 132 länder där journalistik helt eller delvis begränsas 73 procent av de 180 länder som mäts av RSF.

RSFs pressfrihetsindex 2021. Vit = god situation. Gul = tillfredsställande situation. Orange = problematisk situation. Röd = allvarlig situation. Svart = mycket allvarlig situation. Grafik: Reportrar utan gränser.

Situationen för pressfriheten i dessa länder klassificeras i indexet som ”mycket allvarlig”, ”allvarlig” eller ”problematisk” och har färgerna svart, rött eller orange på årets pressfrihetskarta (se ovan).

Årets Edelman Trust-barometer visar samtidigt på stor misstro mot journalister. I 28 undersökta länder uppger 59 procent av de tillfrågade att journalister medvetet försöker vilseleda allmänheten genom att sprida information som de vet är falsk.

– När det kommer till desinformation finns inget bättre vaccin än journalistik, men tyvärr ser vi allt oftare att faktabaserad journalistik motarbetas av politiska, ekonomiska, tekniska och ibland kulturella faktorer. Journalistik spelar stor roll för att säkerställa offentliga debatter baserade på fakta. Det är ofta en motpol till den desinformation som vi ser spridas globalt, på såväl digitala plattformar som i sociala medier, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Störst pressfrihet finns i Norge, följt av Finland, Sverige och Danmark och i botten av listan ligger Eritrea, Nordkorea, Turkmenistan och Kina. Sverige har klättrat en placering till plats 3, beroende på omfattande pandemistödet till medier. Eritrea, som håller den svenske journalisten Dawit Isaak fängslad sedan 2001, är ny jumbo på listan och har tappat två placeringar jämfört med för ett år sedan.

”Årets pressfrihetsindex bekräftar därför återigen tydligt framgången med den ’nordiska modellen’ när det gäller att upprätthålla pressfrihet”, konstaterar Reportrar utan gränser i sin analys.

Samtidigt har pressfrihetskartan inte innehållit så få vitfärgade länder sedan 2013, då RSF började mäta enligt nuvarande metod. Bara tolv länder har en gynnsam miljö för journalistik, jämfört med 14 länder förra året. De två länder som förlorat sin ”vita” klassificering är Tyskland och Estland. Att Tyskland glider ner i rankingen beror framför allt på att dussintals journalister under året attackerades av anhängare till extremist- och konspirationsteorigrupper. Detta skedde i samband med de protester som arrangerades i samband med att landet införde begränsningar på grund av pandemin.

Det land som rasat mest i 2021 års pressfrihetsindex är Malaysia (ner 18 placeringar till 119). Problemen i landet är stora och omfattar bland annat ett nytt dekret som tillåter regeringen att införa sin egen version av sanningen.

Europa och Nord- och Sydamerika är fortfarande de kontinenter där pressfriheten mår bäst, relativt sett, men situationen i Latinamerika försämras kraftigt, och i EU och Balkan har antalet våldshandlingar riktade mot journalister mer än fördubblats jämfört med förra mätningen. Attacker mot journalister och godtyckliga gripanden ökade i Tyskland, Frankrike, Slovakien, Slovenien, Italien, Polen, Grekland, Ungern, Serbien och Bulgarien.

Flera länder har använt pandemin som förevändning för att införa censurlagstiftning.

I en rad länder sker också förbättringar, och RSFs pressfrihetsindex 2021 visar att pressfrihetens globalt endast försämrats med 0,3 procent i jämförelse med året innan. Denna relativa stabilitet ska dock sättas i perspektivet att pressfriheten globalt försämrats med tolv procent sedan 2013.

Fler avsnitt
Fler videos