Gå direkt till textinnehållet

RSF går till kammarrätten för att få ut Isaak-handlingar

Reportrar utan gränser fick avslag då man begärde ut dokument om vad regeringen gjort för att få den svenska journalisten Dawit Isaak frigiven. Nu överklagas beslutet till Kammarrätten.

Det var 2021 som Riksdagen beslutade att tillsätta en särskild kommission för att granska hur Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna arbetat med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai.

Som Journalisten har berättat tidigare fick kommissionen inte tillgång till samtliga handlingar som rör Dawit Isaak från UD, vilket ledde till kritik.

I april begärde Reportrar utan gränser att få ut materialet om Dawit Isaak, skriver de i ett pressmeddelande. Efter att RSF fått handlingarna från två volymer avslog Riksarkivet deras begäran om materialet i en volym med sekretessbelagda handlingar. Det beslutet överklagas nu till Kammarrätten.

Annons Annons

– Det är minst sagt anmärkningsvärt att UD inte ens lämnar ut delar av materialet med specifika, känsliga uppgifter maskade. Vi ser en risk att det beteendet smittar av sig även på andra myndigheter, säger Reportrar utan gränsers Björn Tunbäck i en kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos