Gå direkt till textinnehållet

Rapportinslag fällt, incestskämt friat

Efter sitt senaste möte fällde Granskningsnämnden Rapport för ett inslag om fastighetsskatt som ansågs strida mot kravet på opartiskhet. Två separata sexuella skämt som också anmälts friades under samma möte.

Efter sitt senaste möte fällde Granskningsnämnden Rapport för ett inslag om fastighetsskatt som ansågs strida mot kravet på opartiskhet. Två separata sexuella skämt som också anmälts friades under samma möte.

Granskningsnämnden för radio och TV fällde Rapport för osaklighet efter ett Rapportinslag om fastighetsskatten en månad före valet. I inslaget sades att alliansens förslag till fastighetsskatt för de allra flesta husägare inte betyder ett dugg. Detta och andra uttalanden ansåg nämnden var gjort med så dunkla beräkningsmetoder att det var missvisande.

Ett inslag i SR-programmet Morgon i P5 nämnde en hästshow vid namn vid tio tillfällen och beskrevs som spektakulär, vilket nämnden ansåg vara ett otillbörligt gynnande och därför fällde programmet.

TV4 fälldes också för att i nyhetsprogrammet Sverige i veckan inte ha textat nyheterna, vilket de är skyldiga att göra.

Friades gjordes ett inslag i SVTs underhållningsprogram Bingo Royale, där en ung man och en kvinna satt och kysstes i en stol och några repliker avslöjade att det handlade om far och dotter. Poängen bestod av att en pervers relation gestaltades på ett invaggande gulligt sätt. Granskningsnämnden ansåg att programmet gav uttryck för en aningslös syn på incest och övergrepp, men ansåg enhälligt att nämndens bestämmelse om televisionens genomslagskraft i detta fall inte borde utsträckas till klander.

Nämnden friade även humorprogrammet Deluxe i P3, som imiterade en vinexpert som i stället för att betygsätta smaken på viner betygsatte smaksensationerna av oralsex. Sketchen använde med ett mustigt, måleriskt språk, och ordet ”fitta” förekom. Nämnden ifrågasatte lämpligheten av att sända ett program med denna karaktär under dagtid då unga och barn kan lyssna, mena ansåg inte att det förtjänade en fällning eller stred mot bestämmelsen om radions genomslagskraft.

pf@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos