PS-kommissionen: ”Avskaffa TV-avgiften”

7 april, 2016

Public service-kommissionen vill slopa radio- och TV-avgiften, förändra public service uppdrag och göra det möjligt för alla publicister att söka pengar ur en public service-fond. Det skriver kommissionens ordförande Gunnar Strömblad i en debattartikel i Dagens Nyheter.

I morgon fredag presenterar Public service-kommissionen sin rapport på mediemässan Meg i Göteborg. Men redan i dag berättar kommissionens ordförande Gunnar Strömblad om huvuddragen i rapportens slutsatser i en debattartikel i DN.

Han skriver att globaliseringen och digitaliseringen har förändrat mediemarknaden i grunden vilket har lett fram till att de kommersiella medieföretagen måste konkurrera med public service-bolagen om läsare och med mycket snarlika produkter. Samtidigt tar Facebook och Google stora marknadsandelar för annonsintäkter.

Gunnar Strömblad menar att presstödet därför har blivit omodernt och i sin nuvarande form inte förmår värna mediemångfalden och lokaljournalistiken. För att komma till rätta med problemet föreslår PS-kommissionen tre stora förändringar.

1. Att synen på vad public service är behöver förändras. Det innebär att monopolet ska brytas och samhällets stöd till public service-produktioner bör tillfalla fler medieaktörer än de tre programbolagen. Detta ska uppnås genom att upprätta en plattformsoberoende PS-fond varur pengar ska kunna sökas av befintliga eller nya utgivare.

2. Riksdagen ska ge programbolagen ett tydligare uppdrag där de ska ägna sig åt att tillhandahålla ett grundutbud av public service-karaktär. Detta innebär att SR och SVT inte ska producera den typen av innehåll som de kommersiella kanalerna gör. Systemet med förhandsprövning av vilka program som public service-bolagen ska få göra ska skärpas och prövningen ska överlåtas på Konkurrensverket.

3. Radio- och TV-avgiften bör avskaffas och allt mediestöd skattefinansieras och fördelas via anslag över statsbudgeten. PS-kommissionen anser att den nuvarande konstruktionen gör att SR och SVT måste försöka maximera antalet tittare för att kunna få ut så mycket som möjligt i avgift.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies