Gå direkt till textinnehållet

Räckvidden för dagspressen ökar – radio och linjär tv fortsätter att tappa

Svenskarnas mediekonsumtion ligger på en stabil hög nivå, visar ny rapport.

Den årliga rapporten Mediekonsumtion från Myndigheten för press, radio och tv (MPRT), visar att tiden svenskarna tillbringar med medier fortsätter att ligga på en högre nivå än före pandemin.

Under 2022 ökade den med två minuter och ligger nu på sju timmar per dag. Före 2020 låg den sammanlagda dagliga användningstiden av medier på sex timmar.

Mediekonsumtionen skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. Åldersgruppen 15-24 år har den mest omfattande medieanvändningen med i snitt nio timmar en genomsnittlig mediedag. Åldersgruppen 45-64 år har den kortaste användningstiden på drygt sex timmar.

MPRT menar att de stora skiftena i mediekonsumtion från det analoga till digitala redan har skett och nu återstår en ”mer gradvis förflyttning”.

Konsumtionen av linjär tv har minskat med i genomsnitt en kvart per dag mellan 2020 och 2022, till 114 minuter per dag. Den dagliga räckvidden har minskat från 58 procent till 53 procent av svenska folket under samma period. Samtidigt har streamad tv ökat, både för SVT Play och TV4 Play/C More. SVT Play nådde 2022 en daglig räckvidd om 26 procent av befolkningen i åldern 9-99 år.

Lyssningen på radio fortsätter också att minska. Knappt två tredjedelar av svenskarna (64,7 procent) lyssnar på radio en genomsnittlig dag. 2016 lyssnade nästan tre fjärdedelar på radio (72,5 procent).

Intresset att ta del av nyheter och att läsa tidningen som ökade under pandemin, har hållit i sig. De medier som flest använder för att ta del av nyheter är de traditionella nyhetsmedierna som även har ett högt förtroende i befolkningen: SVT, SR, morgontidningarna och TV4.

88 procent av svenskarna i åldern 9-85 år läste en dagstidning en genomsnittlig dag 2022. Andelen av svenskarna som läste i papper var 27 procent medan andelen som läste online var 61 procent, och det digitala läsandet ökar mer än det minskar på papper, vilket innebär att den totala räckvidden ökar för de svenska dagstidningarna. 52 procent av läsarna hade en dagstidningsprenumeration 2022, en ökning med tre procentenheter jämfört med pandemiåret 2020.

Fler avsnitt
Fler videos