Gå direkt till textinnehållet

Pekade ut personer som rasister

Pressens Opinionsnämnd klandrar ETC Bergslagen för en ledarartikel där tre personer anklagas för rastiskt våld.

I en ledarartikel i ETC Bergslagen i november förra året uppgav skribenten att tre personer misshandlat ett ensamkommande flyktingbarn och uttalat sig rasistiskt. Ingen av de tre männen namngavs. En av dem valde att PO-anmäla tidningen.

Anmälaren anser att uppgifterna är falska och att det i verkligheten handlar om ett ingripande mot en person som påstods ha dragit kniv.

PO konstaterar att tidningen framför att det finns flera källor som styrker ledarskribentens berättelse, men mot detta kan ställas att anmälaren inte delgivits misstanke om brott. ”Till det kommer att ledaren inte presenterar några belägg för anklagelserna, till exempel i form av ett bekräftande uttalande från ett vittne, polis eller åklagare”, skriver PO som anser att ETC Bergslagen tillskriver anmälaren rå, naken och osminkad rasism.

Att de tre personerna är anonymiserade i artikeln spelar mindre roll eftersom ledarskribenten berättat för läsarna att de tre berusade personerna av polisen fördes in i en fritidsgård där många ungdomar befann sig.

”Genom den uppgiften har tidningen identifierat de berörda för en stor del av läsekretsen, då alla ungdomar som var där kan koppla uppgifterna i tidningen till vad de var med om på fritidsgården”, skriver PO.

PON instämmer i POs bedömning och klandrar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Fler videos
Fler avsnitt