Gå direkt till textinnehållet

Otillbörligt gynnande i TV4s Förkväll

Granskningsnämnden för radio och TV, GRN, prickar ett inslag i TV4s Förkväll. Inslaget bröt mot förbudet mot otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. TV4 får nu betala en avgift på 150 000 kronor.

I programmet, som sändes den 6 december 2010, fanns ett inslag där en person från Agria djurförsäkringar berättade om hur man förbereder sig inför veterinärbesök. I studion fanns skärmar med sponsorns logotyp.

GRN konstaterar att sponsorn Agria gavs ett betydande utrymme i programmet  att tala om företeelser som hade nära anknytning till sponsorns verksamhet. I kombination med att studion dekorerats med sponsorns logotyp anser nämnden att det gynnande som uppkom av sponsorns verksamhet gick utöver vad som kunde anses motiverat av ett informations- och underhållningsintresse.

Fler avsnitt
Fler videos