Gå direkt till textinnehållet

Ansträngd ekonomi på SVT – ”Behöver spara brett”

Inflationen, ökade rättighetskostnader och en pandemikostnad på 150 miljoner kronor gör att SVT nu går ut med en intern uppmaning att spara pengar. Något större sparpaket är just nu inte aktuellt – men kan inte uteslutas.

Sveriges Televisions ekonomi är ansträngd och företaget har nu gått ut internt med en uppmaning att spara pengar för att möta ökade kostnader.

– Framför allt beror det ökade kostnadstrycket på inflationen, som nu ligger på cirka tio procent, medan SVT får en årlig uppräkning om två procent, säger Hanna Dowling, tillförordnad HR- och kommunikationsdirektör på SVT.

– Oaktat inflationen så har kostnaderna för att producera program ökat kraftigt de senaste åren, framför allt på rättighetsområdet. Även SVT påverkades av pandemin med 150 miljoner kronor under åren 2020-2022, kostnader som bland annat var kopplade till uppskjutna produktioner, vilket lett till att vi prioriterat om för att rymma kostnaderna.

SVT kommer enligt Hanna Dowling inte att gå med underskott, men man behöver hantera de stigande kostnaderna.

– Vi sparar inte för att lägga på hög utan för att överföra resurser till mer journalistik och mer program. Vi ska använda pengarna så bra som möjligt för vår publik. För att ta ett exempel ville vi göra en kraftfull förstärkning av krigsbevakningen kopplat till Ukraina; det blev möjligt genom att pengarna sparades in på andra håll.

Kommer ni att behöva genomföra ett större sparpaket med uppsägningar om inflationen fortsätter att ligga på den här nivån nästa år?
– Det är just nu inte aktuellt med någon större kostnadsminskning på personalsidan, men det är inget som vi utesluter framöver. Vi kommer att behöva ha ett stort fokus på ekonomin nästa år.

Hur mycket behöver ni spara och var kommer besparingarna att göras?
– Vi har inte satt någon siffra och vi ska spara brett i företaget, det är därför vi har gått ut med den här uppmaningen internt.

På norska NRK genomförs just nu ett stort sparpaket, bland annat eftersom man går med ett underskott på 150 miljoner kronor.

Har SVT varit bättre på att hålla nere kostnaderna än vad NRK varit?
– Det vet jag inte. Men vi har varit på den här bollen länge, och det har hela tiden handlat om att spara där man kan för att överföra pengar till programmen och journalistiken.

Fler avsnitt
Fler videos