Gå direkt till textinnehållet

Omorganisation och nedskärningar på Östgöta Media

Sju journalisttjänster försvinner från Corren och NT enligt arbetsgivarens förslag. Samtidigt vill ledningen införa ett lönsamhetskrav i reportrarnas befattningsbeskrivningar.

Förhandlingar har inletts mellan NTM-ägda ÖstMedia (Corren, Norrköpings Tidningar, Motala Vadstena Tidning, Västerviks-Tidningen, Vimmerby Tidning) och den lokala journalistklubben. De gäller i nuläget organisationen, men uppsägningsförhandlingar rörande sju journalisttjänster väntar i ett senare läge.

– Vi gör en översyn av hela redaktionen och fortsätter att organisera om och förändra. En del handlar om att jobba på ett annat sätt och har att göra med ny teknik och verktyg som NTM-koncernen tagit fram. Vi vill prioritera vår lokala reporterkraft, säger publishern Anna Lindberg.

De funktioner som kommer att beröras av nedskärningarna är sidplaneringen och webbnavet i Norrköping, enligt Lindberg.

Varför behöver ni nedbemanna?
– För att reklammarknaden fortsätter att förändras och för att digitaliseringen av den prenumererade affären inte sker över en natt. Under tiden minskar vår lönsamhet, säger Anna Lindberg.

Journalistklubben har ”fullt krismedvetande”, men anser att besparingen är för stor, och felriktad.

– Man gör stora förändringar över en natt. Arbetsgivaren har sagt att de vill dra ner på de som paketerar journalistik, och en viss effektivisering blir det väl av detta, men i stället läggs en del av arbetet på reportrarna. De som producerar nyheterna får mer att göra, säger ordförande Calle Slättengren.

– Vi förstår att plus och minus måste gå ihop, men vi ser att det ständiga sparandet kan innebära så stora kvalitetsförsämringar att folk kanske inte längre vill ha den journalistik vi gör.

På förhandlingsbordet ligger också en ny befattningsbeskrivning för nyhetsreportrar vid ÖstMedia. Enligt arbetsgivarens förslag ska det stå att reportrarna ”Bidrar till att uppnå uppsatta trafik- och konverteringsmål, både på gruppnivå och på individuell nivå, och tar därmed ansvar för att bidra till företagets lönsamhet”.

Publishern Anna Lindberg menar att skrivningen inte innebär någon stor skillnad jämfört med nuvarande befattningsbeskrivning.

– Vi har redan uppsatta mål vad gäller sidvisningar och konverteringar. Det som tydliggörs är att det finns en koppling till företagets lönsamhet i detta. Det har att göra med att vi faktiskt tror på journalistiken, säger hon.

Men hur ska en enskild reporter agera utifrån det här? Ska texter som inte blir så klickade prioriteras ned?
– Nej, och så har vi aldrig jobbat. Vi har hela tiden varit ute efter att maxa potentialen i det vi gör. Vissa saker drar lätt trafik oavsett arbetsinsatsen, andra inte. Vi kommer att fortsätta bevaka saker som kanske inte når så hög trafik. Men det man måste kolla är vilken potentialen är för en viss story. Om vi inte uppnår de trafikmål vi trott, varför gör vi inte det? Har vi varit tillräckligt tydliga, har vi ett case av kött och blod?

– Det handlar inte om att ta bort innehåll, utan om att förfina innehåll och göra det läsbart och tydligt för vår publik. Om man följer det övriga arbete vi gör just nu framkommer det tydligt att vi inte ska göra mer lättsamt och reklamigt, utan tvärtom. Vår publik förväntar sig att vi ska vara korrekta och ha en sälta, identitet och självständighet i vår rapportering.

Fler avsnitt
Fler videos