Gå direkt till textinnehållet

Stor omorganisation på Journalistförbundet – ”Folk har inte hunnit med sina jobb”

Journalistförbundets kansli kommer att krympa och samtidigt ändra inriktning under hösten och våren. ”Allt ska lösas med naturliga avgångar”, säger kanslichefen Karin Linder.

Det sker förändringar inne på Journalistförbundets kansli. En ny ledningskoordinator har rekryterats och förbundet har nyligen annonserat efter en chef för den nya avdelningen ”medlem/kommunikation och rekrytering”, mot bakgrund av att förbundets kommunikationsarbete ”går in i en ny fas”.

Intervjuer till den nya chefstjänsten genomförs nästa vecka. I samband med rekryteringen blir förbundets nuvarande chef för avdelningen kommunikation och yrkesfrågor Petteri Flanagan Karttunen i stället presschef.

– När jag tillträdde förra året intervjuade jag alla anställda om deras arbetssituation och hur de skulle vilja att kansliet var organiserat. Den organisation vi nu ska börja bygga utgår från medarbetarnas önskemål, de har varit involverade i processen, säger Journalistförbundets kanslichef Karin Linder.

Vad har varit problemet med den tidigare organisationen?
– Alla måste ha möjlighet att utföra sitt arbete, och så har det inte varit för alla. Folk har inte hunnit med sina jobb, det gäller särskilt vissa chefer som har haft en alldeles för stor arbetsbelastning.

Omorganisationen syftar till att få ökat fokus på medlemsservice och medlemskommunikation, medan administrationsavdelningen på sikt ska krympa och viss ekonomiredovisning ska läggas ut på entreprenad.

– Huvudskälet till att vi organiserar om kansliet är att det behövs en förändring i hur vi arbetar med medlemskommunikation och i vårt strategiska arbete. Vi behöver också spara pengar eftersom verksamheten ser ut att gå back i år. Vi behöver slimma organisationen och kommer inte att tillsätta alla tjänster efter anställda som går i pension. Det kommer inte att bli fråga om uppsägningar utan allt ska lösas med naturliga avgångar, säger Karin Linder.

Fler videos
Fler avsnitt