Gå direkt till textinnehållet

Nyhetsankare påverkar innehållet

Nyhetsankare påverkar aktivt innehållet, urvalet och vinklingen i nyhetssändningar. Det är ett stort demokratiskt ansvar. De slutsatserna drar Lisa Jakobsson och Lisah Pettersson i en C-uppsats där de har intervjuat elva nyhetsankrare från SVT och TV4Nyheterna.

– Du sitter som en spindel i mitten av nätet och har möjlighet att påverka hur sändningen ser ut, säger Bengt Magnusson i uppsatsen.

– Programledarna vaktar våra kollektiva världsbilder och vi har ett oerhört inflytande, menar Rickard Palm. 

Flera av de intervjuade menar att det finns förutfattade meningar om yrket. Exempelvis Lisbeth Åkerman som anser att allmänheten sällan vet om att nyhetsankare är journalister.

Men även från kollegorna efterlyser nyhetsankrarna större förståelse. De kan inte lita på att få förståelse från reportrarna utan får lita på sin egen förmåga och tydlighet gentemot kollegor, enligt uppsatsen. Några anser även att TV-redaktionernas ledningar behöver satsa mer på att långsiktigt profilera sina nyhetsankare.

Uppsatsen är skriven inom medie- och kommunikationsvetenskapen vid Mittuniversitetet. Den heter ”Nyhetsankaret – en studie om hur erfarna nyhetsankare förhåller sig till sin yrkesroll” och går att ladda ner här.

Fler avsnitt
Fler videos