Gå direkt till textinnehållet

Nya mediestödet svårt att räkna på menar Mattsson – ”Nollmomsen blir den stora frågan”

Thomas Mattsson som leder Tidningsutgivarnas mediestödsgrupp är kritisk till att mediestödsutredningen inte får föreslå nollmoms. ”Branschen är enig om att en sådan är den mest långsiktiga indirekta stödformen.”

Mediestödet ser ut att reformeras grundligt efter 2023, kunde Journalisten rapportera i februari. Inriktningen i det förslag som utredaren Mats Svegfors ska presentera den 27 juni är ett redaktionellt stöd till lokaljournalistik – och inte ett rättighetsstöd. Det riskerar att slå mot riksmedier, som Svenska Dagbladet.

Thomas Mattsson som leder TUs mediestödsgrupp manar till viss försiktighet:

– Svegforsutredningen är inte presenterad än och i det slutgiltiga förslaget finns, såvitt Tidningsutgivarna förstår, formuleringar om riksmediers värde för ”mångfaldsintresset”. I klarspråk: det kommer att finnas möjlighet för rikstidningar att söka och få mediestöd, säger Thomas Mattsson.

– Det är många som nu försöker förstå vilka som blir ”vinnare” eller ”förlorare”, men det tycker jag också att man ska vara lite återhållsam med. Förslaget är att mediestödet ska beräknas på redaktionella organisationers storlek om några år, givet vissa kriterier, så det blir väldigt spekulativt att gissa om utfall redan nu.

TU förslog för ett år sedan att presstödet ska avvecklas helt, i stället vill man se ett momsundantag, ”nollmoms”, och en reducerad arbetsgivaravgift för journalister.

– För Tidningsutgivarna, som representerar små och stora titlar med olika affärsmodeller, blir nollmomsen den stora frågan när nästa regering ska skriva propositionen till nästa riksdag. Svegforsutredningen får ju inte, enligt direktiv från den nuvarande regeringen, föreslå nollmoms trots att branschen är enig om att en sådan är den mest långsiktiga indirekta stödformen, säger Thomas Mattsson.

– I debatten som kommer att följa nu gäller det också att vara noga med orden. Nollmomsen skulle inte kosta skattebetalarna mer och den skulle inte gynna koncerner, kombinationen av indirekt och direkt stöd är kostnadsneutralt för staten och alla stöd ges till enskilda titlar och inte deras ägarkonstellationer.

Fler avsnitt
Fler videos