Gå direkt till textinnehållet

Ny stor mediemyndighet föreslås

Regeringens utredare föreslår att Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) slås ihop med Statens medieråd.

Utredaren Knut Weibull fick i mars uppdraget att utreda konsekvenserna av en sammanslagning av de två mediemyndigheterna, som har närliggande uppdrag. Båda har i uppdrag att följa medieutvecklingen samt att på olika sätt skydda barn mot skadligt medieinnehåll. Regeringens syfte med en sammanslagning är att effektivisera statsförvaltningen.

Igår lades betänkandet fram. Utredarens bedömning är att ett inordnande av Statens medieråd i MPRT ger bättre förutsättningar att arbeta med omvärldsbevakning, analys och kunskapsspridning inom medieområdet.

En samlad myndighet ger enligt utredaren större kapacitet, bredare kompetens och administrativa samordningsvinster. En större organisation blir dessutom mer stabil och mindre sårbar. MPRT skriver i en kommentar att myndigheten delar den uppfattningen.

MPRT ser också att uppdragen på medieområdet kommer att bli fler och mer omfattande framöver, delvis på grund av regleringar inom EU. En samlad myndighet skulle ge bättre förutsättningar, en ökad kompetens och kapacitet att genomföra uppdrag från regeringen, anser MPRT.

”Jag välkomnar denna sammanslagning. Våra uppdrag ömsom överlappar, ömsom kompletterar varandra. En samlad mediemyndighet ger oss bättre förutsättningar att möta de behov utvecklingen på mediemarknaden medför, allt från skydd av barn till att stärka yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet”, säger generaldirektören Charlotte Ingvar-Nilsson i en kommentar.

Utredaren anser att det kommer att krävas en namnändring för den nya, sammanslagna myndigheten.

Fler avsnitt
Fler videos