Gå direkt till textinnehållet

James Savage föreslås bli ordförande för Sveriges Tidskrifter

Nyhetssajten The Locals chefredaktör föreslås ta över branschorganisationen efter Helle Klein. ”Jag vill vara med och påverka”, säger James Savage.

Sveriges Tidskrifters valnämnd föreslår James Savage, grundare, vd och chefredaktör för den engelskspråkiga nyhetssajten The Local, till ny ordförande efter avgående Helle Klein.

Varför tackade du ja till nomineringen?
– Det är ett roligt och viktigt uppdrag. Tidskriftsbranschen är väldigt dynamisk och står inför både många möjligheter och utmaningar. Jag tycker det är kul att få företräda branschen och påverka i ett lite större perspektiv, säger James Savage, som redan sitter i Sveriges Tidskrifters styrelse.

Att han som företrädare för ett digitalt medium föreslås till ordförande visar att branschen tänker i nya banor, menar han.

Branschrapporten som kom härom veckan visar att digitaliseringen dröjer, i alla fall vad gäller intäkter. Kan du bidra där?
– Jag hoppas kunna det. Det finns andra som gjort framgångsrika digitala resor, som Fokus, eller är heldigitala, som Breakit. Men det finns en stor bredd i branschen. För vissa kommer det digitala inte vara den största delen av framtiden, det måste man också ha respekt för. Vi måste också fortsätta jobba hårt med frågorna runt papper och distribution.

Är The Local en tidskrift?
– Jag tycker det. På ett sätt är vi en dagstidning, men vi har väldigt mycket gemensamt med tidskriftsbranschen. Vi är en mindre redaktion med nischad målgrupp. Digitaliseringen har fört med sig att gränserna mellan branscherna suddats ut.

För fyra år sedan skulle Sveriges Tidskrifter gå samman med Tidningsutgivarna, men TU avbröt planerna. Är den frågan död?
– Jag satt inte i styrelsen då. Nu har vi valt att gå vidare på varsitt håll, jobba jämte varandra men samarbeta i viktiga frågor. Det finns också ett värde i att ha olika organisationer som företräder mediebranschen.

Årsmötet med ordförandevalet hålls den 19 april. Unn Edberg, publisher på Vi, föreslås till vice ordförande.

Fler avsnitt
Fler videos